Przedawnienie karalności wykroczeń

Pytanie:

Czy nie zapłacony mandat karny ulega przedawnieniu i kiedy? I co grozi za nie zapłacenie po upomnieniach przez poborcę skarbowego ?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie karalności wykroczeń

Nałożenie mandatu karnego następuje w przypadku popełnienia wykroczenia. Zgodnie z kodeksem wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu (art. 45 par. 1 kodeksu wykroczeń). Jeżeli jednak orzeczono już karę lub środek karny (np. mandat karny), kara nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Jeżeli jednak nie uiściła Pani mandatu karnego, może zostać przeciwko Pani wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne