Przekazanie praw autorskich i kodów źródłowych

Pytanie:

Firma na podstawie umowy z inną firmą o wykonanie programu komputerowego przekazuje jej majątkowe prawa autorskie. Czy przekazanie tych praw "obowiązkowo" obejmuje przekazanie również kodów źródłowych do programu, czy zależy to od dodatkowych postanowień umowy między Wykonawcą i Zamawiającym?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekazanie praw autorskich i kodów źródłowych

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż wykonawca jakiegoś programu komputerowego zobowiązując się do wykonania takiego dzieła jednocześnie przeniósł prawa autorskie majątkowe do niego (jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego) na Państwa. Nie należy jednak utożsamiać praw autorskich do utworu z samym jego utworem lub jego elementem.

Odpowiedź na zadane pytanie zależy de facto od tego, czy kod źródłowy nowopowstałego programu komputerowego jest dziełem wykonawcy, czy też może skorzystał on z kodu źródłowego programu, którego licencja zezwalała na takie użycie, bądź on sam jest w posiadaniu praw autorskich majątkowych do samego kodu na polu eksploatacji określonym jako użycie kodu jako podstawy do kolejnego programu.

Innymi słowy może zaistnieć sytuacja, w której wykonawca w pełni zgodnie z przepisami prawa autorskiego odmówi przekazania kodów źródłowych. Jest to bezpośrednio uzależnione od tego, jakie prawa autorskie do tego kodu przysługują samemu wykonawcy. W takiej sytuacji niezbędnym będzie - w celu nabycia praw do owych kodów - zawarcie odrębnej umowy, bądź odpowiednia zmiana poprzedniej umowy (np. poprzez aneks).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: