Przerejestrowanie samochodu a koszty

Pytanie:

"Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować do Polski. Jakie opłaty muszę uiścić w Polsce? (Proszę o odpowiedź w kontekście, tzw. wcześniej, mienia przesiedleńczego.)"

Odpowiedź prawnika: Przerejestrowanie samochodu a koszty

Poza opłatami ściśle związanymi z rejestracją każdego samochodu (np. opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego) konieczne będzie: - uiszczenie podatku akcyzowego – samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu tym podatkiem (przy czym zauważyć należy, iż bardzo prawdopodobna jest zmiana przepisów w tej kwestii od początku roku; planowane jest wprowadzenie tzw. opłaty rejestracyjnej, która obciążać będzie rejestrację każdego samochodu, nie tylko sprowadzanego z zagranicy); wysokość podatku akcyzowego ustala się w oparciu o cenę nabycia samochodu, maksymalna jej wysokość to 65% ceny nabycia samochodu, - opłacenia opłaty skarbowej (150 zł) za wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku VAT (stosowny wniosek składa się na wzorze VAT-24). Odnośnie kwestii mienia przesiedleńczego wskazać należy, że wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że pojęcie to (w kontekście zwolnienia od cła i podatku VAT importowego) odnosi się wyłącznie do mienia sprowadzanego z poza państw Wspólnoty. W przypadku wszelkich towarów sprowadzanych z terytorium towarów nie dochodzi do ich importu, a tym samym nie ma potrzeby zwalniania tych towarów spod cła i podatku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika