Przestępstwo zniewagi - publiczne

Pytanie:

"Kiedy mamy do czynienia ze zniewagą dokonaną publicznie?"

Odpowiedź prawnika: Przestępstwo zniewagi - publiczne

Ze zniewagą dokonaną publicznie mamy do czynienia wówczas, gdy może ona dotrzeć do wiadomości szerszego, bliżej nieokreślonego kręgu osób.4 Trudno o tym mówić, jeżeli informacje są przekazywane jedynie odbiorcom, którzy tych informacji poszukują. W wypadku zamiaru, aby zniewaga dotarła do znieważanej osoby, istotne jest natomiast ustalenie, że sprawca podejmował określone działanie z zamiarem, aby przekazywana wiadomość dotarła do pokrzywdzonego. Tego rodzaju zamiar musi wynikać z jego zachowania bądź też okoliczności, w jakich zostało podjęte. Nie wystarczy natomiast jedynie stwierdzenie, że wypowiedziana w nieobecności pokrzywdzonego zniewaga do niego dotarła.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika