Quorum na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

Duża wspólnota mieszkaniowa organizuje roczne zebranie rozliczeniowe. Jaki wpływ na zebranie ma brak quorum?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Quorum na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 23 ustawy o własności lokali, uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

Z powyższego wynika, że uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną (co do zasady) według wielkości udziałów, a nie głosów obecnych na zebraniu. Ustawa nie wprowadza pojęcia quorum, zatem dla ważności głosowania nie ma znaczenia ile osób jest na zebraniu, ważne jest tylko by liczba głosów "za" wynosiła ponad 50%. Jeśli na zebraniu jest reprezentowanych 50% lub mniej udziałów, to to do podjęcia stosownych  uchwał konieczne będzie uzupełnienie głosów poprzez indywidualne zbieranie głosów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: