Reklama i promocja piwa

Pytanie:

Na różnego rodzaju ulotkach z jadłodajni (pizzerie, bary itd.) roznoszonych po domach mieszkaniach, oprócz informacji o menu jest także informacja o piwie wraz z ceną. Czy w takiej sytuacji umieszczanie informacji o alkoholu wraz z ceną nie narusza prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Reklama i promocja piwa

W pierwszej kolejności należy dokonać rozstrzygnięcia, czy takie ulotki są reklamą lub promocją alkoholu. Przez reklamę ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozumie publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nie różniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych, za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Natomiast przez promocję rozumie się degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Porady prawne

Już w tym miejscu można zauważyć, że takie ulotki z reguły raczej nie będą stanowić reklamy ani promocji alkoholu, chociaż, co jest oczywiste, jest to zależne od zawartości tych ulotek.

Jeżeli taka ulotka stanowiłaby reklamę lub promocję alkoholu to zastosowanie znajdzie art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą zabrania się reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z:

 1. atrakcyjnością seksualną,  

 2. relaksem lub wypoczynkiem,  

 3. sprawnością fizyczną, 

 4. nauką, pracą lub sukcesem zawodowym,  

 5. zdrowiem lub sukcesem życiowym.  

Reklama i promocja piwa, o której mowa powyżej nie może być prowadzona:

 1. w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6°° a 20°°, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy, 

 2. na kasetach wideo i innych nośnikach,  

 3. w prasie młodzieżowej i dziecięcej,  

 4. na okładkach dzienników i czasopism,  

 5. na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim, 

 6. przy udziale małoletnich.

Zakazy określone w ustawie nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza w Konstytucji Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona w rozdziale pierwszym Konstytucji (art. 20). Przepis (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Reklama jest jednym ze sposobów działalności marketingowej. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych klientów. Duże znaczenie ma reklama w środkach masowego przekazu. Ostatnio coraz częściej można ją zobaczyć w internecie, gdzie rozwija (...)

Reklamy piwa demoralizują młodzież

Reklamy piwa demoralizują młodzież

Im więcej reklam alkoholu, tym młodzież częściej po niego sięga. Dlatego reklama oraz promocja piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze będzie możliwa jedynie między godziną 6.00, a 23.00. Takie zmiany zakłada przekazany do Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklamowanie piwa będzie dozwolone przed godziną (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w (...)

Prawo ma pozwolić promować spożycie cydru

Prawo ma pozwolić promować spożycie cydru

Grupa senatorów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponują, aby z zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, oprócz piwa, wyłączyć cydr, napój z jabłek. Reklama i promocja cydru podlegałaby wszystkim ograniczeniom przewidzianym obecnie w ustawie dla reklamy piwa. (...)

Rząd pozwoli reklamować cydr, żeby ratować sadowników

Rząd pozwoli reklamować cydr, żeby ratować sadowników

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego celem jest umożliwienie reklamy i promocji cydru. Proponowane zamiany będą dotyczyć ust. 1 art. 13 z indeksem 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (...)

Wraca reklama piwa

Wraca reklama piwa

Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach niż obecnie, a także reklamy piwa na bilboardach oraz w internecie.Zmiany dotyczące reklamy odnoszą się do godzin, w których możliwe będzie nadawanie reklam piwa (a nie innych trunków). Dotychczas (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Reklamy piwa dopiero przed północą

Reklamy piwa dopiero przed północą

Kibice nie napiją się piwa podczas meczów, wczasowicze mogą zapomnieć o nim na basenach i kąpieliskach. W telewizji i radiu reklamy tego trunku będą emitowane dopiero godzinę przed północą. Według resortu zdrowia reklamy piwa mają negatywny wpływ na młodzież. Dlatego postanowiono, żeby pojawiały się one w telewizji o trzy godziny później niż obecnie, czyli dopiero (...)

Producent piwa nie łamie prawa?

Producent piwa nie łamie prawa?

Reklama piwa Żywiec, w której wystąpił znany bokser Tomasz Adamek, nie narusza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - twierdzą prawnicy z krakowskiej kancelarii. Reklama jest zgodna z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i "nie wywołuje niedozwolonych skojarzeń piwa z sukcesem zawodowym lub życiowym, nie łączy również spożywania (...)

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencerze! Każdą sytuację rozpatruj indywidualnie: pamiętaj o przepisach, korzystaj z rekomendacji UOKiK, przyjrzyj się swojej działalności i publikowanym materiałom. Uczciwie i zdroworozsądkowo oceń, co jest reklamą. UOKiK opublikował odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące rekomendacji Prezesa UOKiK dla branży influencer marketingu, z kolejnymi praktycznymi przykładami. (...)

Adamek w reklamie Żywca to łamanie prawa?

Adamek w reklamie Żywca to łamanie prawa?

Znany bokser Tomasz Adamek wystąpił w najnowszej kampanii reklamowej browaru Żywiec. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dopatrzyła się naruszenia przepisów w spocie - informuje Dziennik Polski. - Udział znanego sportowca w reklamie piwa jest złamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości - mówi dla dziennika Krzysztof Brzózka, dyrektor Agencji. (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Kto (...)

Projektowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Projektowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W Sejmie posłowie pracują właśnie nad projektem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obecnym stanie prawnym ustawa ta zawiera zakazy dotyczące reklamy i promocji napojów alkoholowych, jednak dopuszcza również przypadki reklamy i promocji piwa. Nie sposób pominąć skutków takiego przyzwolenia, gdyż dopuszczenie powyższej reklamy piwa wpłynęło przede (...)

Ograniczenia w reklamowaniu piwa

Ograniczenia w reklamowaniu piwa

Polscy piwowarzy zobowiązali się do przestrzegania w reklamach surowszych reguł niż wymaga od nich prawo. Obiecują, że będą reklamować piwo odpowiedzialnie i obyczajnie, a na dodatek sami się nawzajem skontrolują. Czyżby rewolucja moralna miała się rozpocząć od piwa? Polityka 30.06.2005 r.   piwo, reklama, reklama piwa, ograniczenia w reklamowaniu piwa

Scam - kolejne działania Prezesa UOKiK wobec influencerów

Scam - kolejne działania Prezesa UOKiK wobec influencerów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi, czy influencerzy promują tzw. scam. To kolejna odsłona działań Urzędu związana z reklamą w mediach społecznościowych. scam@uokik.gov.pl – to adres email, na który możesz zgłosić influencerów, którzy mogą wprowadzać konsumentów w błąd poprzez (...)

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Reklama piwa nie może namawiać do nadmiernego picia ani dyskryminować osób o słabszych głowach. Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaostrza on rygory, jakim musi podlegać reklama piwa (to jedyny alkohol, który może się promować). Według dotychczasowych uregulowań spoty telewizyjne czy billboardy nie mogą (...)

Nie będzie etykiet o szkodliwości alkoholu

Nie będzie etykiet o szkodliwości alkoholu

Połączone sejmowe komisje Zdrowia oraz Kultury i Środków Przekazu uznały, że projekt zakładający umieszczanie na opakowaniach alkoholu informacji o jego szkodliwości powinien trafić do kosza – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Według dokumentu, opracowanego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ostrzeżenia miały obejmować 15 proc. etykiety. W odrzuconym projekcie (...)

Kontrowersyjne reklamy. Jak z nimi walczyć?

Kontrowersyjne reklamy. Jak z nimi walczyć?

Każdy może złożyć skargę na seksistowską lub obraźliwą reklamę. Nie trzeba za to płacić. Wystarczy dostęp do internetu. Burzę wśród polskich internautów wywołała nowa reklama Coca-Coli, jaką koncern puszcza w hiszpańskich mediach. Bohaterem jest nasz rodak o imieniu Jacek. Mężczyzna pracuje na budowie, nie ma jednak pieniędzy by wrócić z emigracji do kraju. (...)

Senat nie chce reklam piwa

Senat nie chce reklam piwa

Przed godziną 23 zakazane będzie emitowanie reklam piwa w telewizji, radiu i kinach. Nie zobaczymy ich również w teatrach. Dodatkowo ma obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu m.in. na stadionach i stacjach paliw – pisze Gazeta Prawna. Takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W pierwszym czytaniu (...)

Kryptoreklamy w social mediach influencerów?

Kryptoreklamy w social mediach influencerów?

Postępowanie wyjaśniające Prezesa UOKiK Czy treści sponsorowane na blogach, Instagramie czy Facebooku gwiazd internetu są właściwie oznaczane? Czy mogą wprowadzać konsumentów w błąd? Sprawdzi to UOKiK w postępowaniu wyjaśniającym. Konsumencie, masz prawo do rzetelnej informacji dotyczącej powodów, dla których influencerzy polecają określone produkty. Popularny (...)

Nagrody dla skutecznej reklamy

Nagrody dla skutecznej reklamy

Ponad 150 kampanii reklamowych zostało zgłoszonych do tegorocznej polskiej edycji EFFIE Awards, najbardziej prestiżowego światowego konkursu, który nagradza skuteczność reklam. W przyszłym tygodniu 54-osobowe jury dokona nominacji kandydatów do nagród, a ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim 3 listopada br. PKPP Lewiatan jest Patronem (...)

Reklama wyrobów tytoniowych

Reklama wyrobów tytoniowych

Niemcy wniosły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, żądając stwierdzenia nieważności dwóch artykułów dyrektywy dotyczącej reklamy i sponsorowania na rzecz wyrobów tytoniowych w innych środkach masowego przekazu niż telewizja - artykułów 3 i 4 dyrektywy 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, (...)

Czy parasole do restauracji to reklama?

Czy parasole do restauracji to reklama?

Nie musi płacić podatku firma przekazująca restauracjom czy sklepom parasole z nazwą producenta piwa. Przedmioty te nie są reklamą Taką tezę wygłosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wydając wyrok w sprawie spółki Carlsberg Okocim, znanego na naszym rynku producenta piwa. (...)Sędzia Artur Kot stwierdził, że najważniejsza była funkcja użytkowa przekazywanych mebli i (...)

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Reklama piwa nie może namawiać do nadmiernego picia ani dyskryminować osób o słabszych głowach. To biurokratyczne wymysły, a nie sposób na walkę z nadużywaniem alkoholu przez młodzież – uważa branża piwna. (...) Nowe przepisy przewidują dodatkowo, że w reklamie nie będą mogli występować małoletni, piwo nie będzie mogło być kojarzone ze środkiem stymulującym, uspokajającym (...)

Licz promile!

Licz promile!

Na butelkach i puszkach z piwem, winem i wódką pojawią się ostrzeżenia, że alkohol jest szkodliwy dla kobiet w ciąży i nie powinno się po jego wypiciu jechać samochodem. Przed jedenastą wieczorem w telewizji nie będzie też reklam piwa.   (...)Dlatego też we wrześniu rozpoczyna się kampania społeczna "Licz promile". Ma uświadomić kierowcom, że po wieczornej imprezie mogą nawet (...)

Seminarium nt. możliwości rozwoju polsko-słoweńskiej współpracy i promocji inwestycji bezpośrednich

Seminarium nt. możliwości rozwoju polsko-słoweńskiej współpracy i promocji inwestycji bezpośrednich

17 kwietnia 2009 roku w Lublanie odbyło się seminarium inwestycyjne organizowane przez Ambasadę RP i Izbę Gospodarczą Słowenii. W seminarium uczestniczyło 27 przedstawicieli przedsiębiorstw słoweńskich zainteresowanych możliwościami zacieśniania współpracy. Ambasador RP w Słowenii Piotr Kaszuba i dyrektor Izby Gospodarczej Samo Hribar Milicz przedstawili aktualną sytuację gospodarczą (...)

Czy promocja jest reklamą?

Czy promocja jest reklamą?

Wszelkie promocje są reklamą produktu i firmy, która go proponuje. Za reklamę należy uznać również promocje cenowe zachęcające do nabywania towarów w konkretnej placówce handlowej – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Rzeczpospolita 30.06.2008 r. reklama, niedozwolona, promocja, lek, apteka

Solarium tylko dla dorosłych

Solarium tylko dla dorosłych

Weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Wprowadziła ona całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Przewiduje też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z tych urządzeń oraz całkowitego zakazu promocji i reklamy (...)

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest w Sejmie. Zaproponowano, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, szczególnie osób młodych, odpowiedzialność za posiadanie, handel i dystrybucję dopalaczy (...)

Komisja Europejska pyta jakiej chcesz telewizji

Komisja Europejska pyta jakiej chcesz telewizji

Jak w epoce cyfrowej możemy ulepszyć przepisy UE dotyczące telewizji i audiowizualnych usług medialnych na żądanie? W jaki sposób wspierać europejską twórczość, pobudzać różnorodność kulturową, promować bezpieczny dostęp do informacji i regulować rynek reklamy w internecie? Komisja Europejska zaprasza do udział w konsultacjach dotyczących mediów audiowizualnych. Opinie można (...)

Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat informujący o zakazie stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe. Resort rolnictwa o zakazie używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego Zgodnie (...)

Finaliści Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2008

Finaliści Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2008

Sport & Business Foundation, organizator V Gali Sportu i Biznesu ogłosił listę finalistów Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2008. Nagrody zostaną wręczone podczas piątej edycji Gali Sportu i Biznesu, która odbędzie się 6 listopada w Złotych Tarasach, Multikino w Warszawie. Są one szczególnym wyróżnieniem dla osób i firm budujących i rozwijających (...)

FC Barcelona gościem VII Dni Marketingu Sportowego

FC Barcelona gościem VII Dni Marketingu Sportowego

Sofia Moya z FC Barcelona będzie gościem specjalnym Międzynarodowej Konferencji VII Dni Marketingu Sportowego, która odbędzie się 6-7 listopada 2008 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Podczas Międzynarodowej Konferencji VII Dni Marketingu Sportowego spotkają się polscy oraz zagraniczni przedstawiciele branży biznesu sportowego. Szczególnym gościem wydarzenia będzie (...)

Koniec reklam piwa?

Koniec reklam piwa?

Spoty będzie można emitować tylko między godziną 23 a 6 rano. Kibice na stadionie nie kupią alkoholu powyżej 4,5 proc. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć reklamę piwa. Ma jej być mniej w telewizji i radiu. Wszystko z myślą o najmłodszych, którzy coraz częściej sięgają po ten napój. Rzeczpospolita 13.01.2009 r. reklama, piwo, zakaz, kino, TV

Promocja polskich miast na mundialu

Promocja polskich miast na mundialu

Prawie 3 tys. billboardów zachwalających polskie miasta rozklejono w Berlinie, Monachium, Hamburgu, we Frankfurcie. Wszędzie tam, gdzie zjechały setki tysięcy fanów futbolu. Może po zakończeniu rozgrywek wpadną do Polski? Albo wrócą za rok? Mundial to doskonała okazja, by zaprezentować się nie tylko Niemcom, ale także miłośnikom futbolu nawet z najdalszych zakątków świata - mówią (...)

Dostosowania do prawa unijnego - reklama, prawo pracy, egzekucja administracyjna itd.

Dostosowania do prawa unijnego - reklama, prawo pracy, egzekucja administracyjna itd.

Czego dotyczy proponowana ustawa? Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Projekt ten dotyczy dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy - Prawo pracy, ustawy o radiofonii i telewizji, (...)

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Jaki projekt dotyczy promocji produktów rolno-spożywczych?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Teraz zajmie się nim Sejm.Jakie przedsięwzsięcia będą finansowane z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych?Projekt ustawy zakłada, że 1 lipca 2009 r. zostanie utworzonych siedem (...)

Rozsławimy polską wódkę

Rozsławimy polską wódkę

Reklamy telewizyjne i radiowe, plakaty, a także stoiska na konferencjach i targach międzynarodowych będą reklamować tradycyjny polski mocny trunek. Stowarzyszenie Polska Wódka chce rozsławić nasz alkohol. Akcja obejmie Europę, Azję i USA - dowiedział się DZIENNIK. (...) Ten nagły zryw, jak łatwo się domyślić, związany jest z porażką, jaką Polska odniosła trzy tygodnie temu na (...)

Trzeba zacząć oszczędzać

Trzeba zacząć oszczędzać

Banki zmieniają ton: teraz przekonują nas do oszczędzania. A to dużo trudniejsze zadanie niż promocja nieskrępowanej konsumpcji, bo ponad połowa Polaków nie oszczędza. Kampania telewizyjna "Nauki o oszczędzaniu", którą ING rozpoczął w tym tygodniu w niczym nie przypomina wcześniejszych reklam tego banku. Zamiast słońca i hawajskich koszul, przestronnych apartamentów albo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Reklama alkoholu

Reklama alkoholu

Prowadzę serwis WWW na którym cześć treści tworzonych jest przez użytkowników. Serwis dotyczy restauracji. Czy mamy prawo umieszczać reklamę alkoholu na serwisie internetowym, jeśli tak to jakie (...)

Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

W jakich okolicznościach zakazana jest promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości? Reklama i promocja piwa nie może być prowadzona:1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną (...)

POS TV a reklama alkoholu i papierosów

POS TV a reklama alkoholu i papierosów

Reklama alkoholu i wyrobów tytoniowych w sklepach monopolowo-cukierniczych. Witam, posiadam siec sklepów monopolowo-cukierniczych, czy mogę reklamować inne firmy m. in. kompanie piwowarskie, polmosy (...)

Reklama piwa w sklepie monopolowym

Reklama piwa w sklepie monopolowym

Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona? W wyświetlanej reklamie piwa musi znaleźć się widoczny i czytelny napis informujący o szkodliwości (...)

Sprzedaż towaru z gratisem

Sprzedaż towaru z gratisem

Zamierzam wprowadzić w swojej firmie promocję - do każdej zakupionej kasy dodawać gratis radioodtwarzacz CD lub odtwarzacz DVD. Gratisowe produkty będę kupował na fakturę VAT. W jaki sposób zaewidencjonować (...)

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Dla potrzeb reklamy zakupiliśmy z nadrukiem logo firmy kalendarze, kubki, długopisy, latarki o wartości przekraczającej pięć złotych, ale nie więcej niż dwanaście złotych za jedną sztukę. (...)

Oddział a przedstawicielstwo banku

Oddział a przedstawicielstwo banku

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku? Z przedstawionego pytania, wynika iż chodzi Pani/u o oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych. Zgodnie z art. 39 ustawy (...)

Sprzedaż próbek za przysłowiowy grosz

Sprzedaż próbek za przysłowiowy grosz

Firma oferuje gratisowe próbki perfum dołączane do konkretnych produktów pefumeryjnych. Uznaliśmy, iż nie będą one traktowane jako jeden towar, wraz z produktem głównym, ale sprzedawane będą (...)

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne (...)

Sponsorowanie klubu sportowego

Sponsorowanie klubu sportowego

Czy w przypadku rozliczania podatku dochodowego metodą liniową mogę sponsorować lokalną drużynę piłkarską? Czy w związku z powyższym sponsoring będzie stanowić koszty reklamy publicznej, czyli (...)

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Przedsiębiorca reklamuje się rozdając ulotki klientom wchodzącym i wychodzącym z placówki innego przedsiębiorcy, który oferuje produkty komplementarne. Czy taka forma reklama jest zakazana? Sytuację, (...)

Reklama treści erotycznych

Reklama treści erotycznych

W swoim serwisie internetowym chciałbym oferować użytkownikom możliwość reklamy treści erotycznych. Czy reklama treści erotycznych nie jest prawnej zakazana? Jak jest to uwarunkowane? Zgodnie z (...)

Sponsoring forum przez spółkę z o.o.

Sponsoring forum przez spółkę z o.o.

Spółka z o.o. świadczy usługi polegające na budowie dróg kołowych i szynowych, wykonywanie robót ogólno-budowlanych w zakresie obiektów mostowych oraz budowie pozostałych obiektów inżynierii (...)

Umieszczenie reklamy na chodniku

Umieszczenie reklamy na chodniku

Straż Miejska udzieliła mi upomnienia, że umieściłam przed swoim sklepem na chodniku tzw. "potykacz" - rozkładaną reklamę wielkości plakatu, jakie powszechnie ustawia się przed sklepami, restauracjami (...)

Sprzedaż premiowa

Sprzedaż premiowa

Firma sprzedaje usługi. W celu uatrakcyjnienia swojej oferty rozdystrybułowała kupony rabatowe, których przedstawienie warunkuje otrzymanie rabatu cenowego. Czy w/w sprzedaż usług jest sprzedażą (...)

Wysyłanie reklam pocztą i przez e-mail

Wysyłanie reklam pocztą i przez e-mail

Prowadzę firmę i w oczywisty sposób chcę dotrzeć z reklamą do klientów. Chcę wysyłać reklamy do urzędów gmin oraz ochotniczych straży pożarnych e-mailem oraz zwykłą pocztą. Czy aby wysłać (...)

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Konsument otrzymuje pisemną reklamę zachęcającą do nawiązania umowy na podłączenie telewizji cyfrowej. Korzysta z tej oferty, podpisuje umowę i płaci aktywację, a później czynsz. W korespondencji (...)

Wysyłanie ofert faksem

Wysyłanie ofert faksem

Zamierzam wysyłać oferty (faksem) firmom, które uważam, że będą zainteresowane usługami mojej firmy. Czy wysyłanie niezamówionej oferty faksem podpada pod spam? Jeśli nie to proszę o jakąś (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja (...)

Reklama a informacja handlowa

Reklama a informacja handlowa

Proszę o opisowe rozszerzenie kryteriów dotyczących informacji handlowej. W nawiązaniu do wyroku NSA z 10 czerwca 1999 r. (sygn. I SA/PO 1947/98), czy przykładowo zamieszczenie zdjęcia okna programu (...)

Zaliczenie w koszty towaru przekazanego do testów

Zaliczenie w koszty towaru przekazanego do testów

Spółka z o.o. zajmująca się handlem artykułami elektrycznymi przekazała innej firmie po jednej sztuce z kilku grup swoich towarów do testów - użytkowania. Towary te nie zostaną zwrócone spółce. (...)

Wydatki na samochód jako koszt uzyskania przychodu

Wydatki na samochód jako koszt uzyskania przychodu

Firma \"x\" - jednoosobowa działalność gospodarcza otrzymała od firmy \"y\" propozycję zawarcia umowy o świadczenie usług informatycznych i reklamowych jednocześnie. Usługi reklamowe będą polegały (...)

Wydatki na reprezentację i reklamę

Wydatki na reprezentację i reklamę

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na doradztwie. Zleciłam firmie reklamowej wykonanie kalendarzyków reklamowych (forma wizytówki). Czy od wystawionej za usługę (...)

Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Sp z o.o. pyta czy przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupów towarów na cele reklamowe - długopisów dodawanych do zakupów przekraczających określoną kwotę w przypadku, kiedy część długopisów (...)

Poczęstunek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Poczęstunek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Spółdzielnia mieszkaniowa zakupuje artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna) celem poczęstunku w siedzibie naszej spółdzielni ewentualnych gości lub kontrahentów. Czy poczęstunek gości (...)

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z utylizacją odpadów. Zorganizowałem konkurs dla młodzieży szkolnej związany z tym tematem. Ufundowałem kilka nagród, które przekazałem szkole. (...)

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają (...)

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatku liniowym 19% oraz jestem płatnikiem VATu. Sprzedaję program komputerowy swojego autorstwa. W jaki sposób zawrzeć umowę darowizny lub sprzedać (...)

Reklama a informacja handlowa

Reklama a informacja handlowa

Firma posiada bazę danych adresowych składającą się z danych swoich dotychczasowych klientów oraz danych zakupionych od GUS. W związku z tym w 90% są to dane firm, a nie osób fizycznych. Czy wysłanie (...)

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia (...)

FORUM PRAWNE

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Wymiana zdjęć

Wymiana zdjęć Chciałem się zapytać jak to wygląda z prawnego puntu widzenia. Jeżeli napisałbym w necie na forum, że mam 16 lat i wymienię się z rówieśnikami zdjęciami siusiaków i pup, to (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Reklama

Reklama Witam, Chciałbym zareklamować swoją stronę www. Wpadłem na pewien pomysł ale nie wiem czy jest to zgodne z prawem. Chcę sprayem pisać adres strony na chodnikach. Przy przejściu dla pieszych, (...)

reklama na ogrodzeniu

reklama na ogrodzeniu witam.jestem wlascicielem domu i dzialki obok krakowa.dzialka jest ogrodzona siatka i zywoplotem.z jednej strony dzialka graniczy z parkingiem.moje pytanie jest nastepujace-czy ktokolwiek (...)

Oszust?

Oszust? Jesteśmy agencją reklamową. Klient zamówił u nas usługę, która została wykonana. Reklama została zrobiona, a klient jednokrotnie zgłosił, że ułożenie elementów nie jest takie, (...)

Problem z WAM i ekwialentem - POMOCY!!!!!

Problem z WAM i ekwialentem - POMOCY!!!!! Od IV/2005 jestem emerytem wojskowym. Ze służby odeszłem z uwagi na likwidację Jednostki Wojskowej.W III/ 2005 oddałem zajmowanš kwaterę i przeprowadziłem (...)

Reklama działalności

Reklama działalności Chciałem się nieco zareklamować w ramach mojejdziałalności SEO dla stron firmowych. Chciałem stworzyc strone www z opisem usługi. Jednak, czy mogę reklamować świadczenie (...)

reklama alkoholu jest dozwolona?????

reklama alkoholu jest dozwolona????? Czy reklama alkoholu jest dozwolona w prawie polskim? Art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reguluje (...)

Reklama na działce a "sposób użytkowania działki"

Reklama na działce a "sposób użytkowania działki" Witam, mam pytanie jestem współwłaścicielem nieruchomości, w akcie notarialnym mam zapis o sposobie użytkowania działki na wyłączbość. Jest (...)

reklama tytoniu - gdzie może być prowadzona

reklama tytoniu - gdzie może być prowadzona Gdzie nie może być prowadzona reklama tytoniu? Zabrania się reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących (...)

Spór o częściowo wykonaną usługę

Spór o częściowo wykonaną usługę Witam serdecznie, W zeszłym roku prowadziłem działalność gospodarczą związaną z wynajmem przenośnych nośników reklamowych (tylko i wyłącznie wynajmem). (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa poszukuję dobrego adwokata rozwodowego w Warszawie Polecam adwokat Agnieszkę Kimak. Miałem sprawę dotyczącą podziału majątku i rozwodu mojego syna. Trochę komplikacji (...)

Reklama w Salonie fryzjerskim

Reklama w Salonie fryzjerskim Witam Jestem tu nowym użytkownikiem i w związku z tym proszę o wyrozumiałość przy moim,ewentualnym złym doborze grup,kategorii etc. Jestem właścicielem Salonu fryzjerskiego.Rozliczam (...)

reklama w internecie

reklama w internecie Mam pytanie, jak wygląda sprawa podatku od reklam w internecie, czy jeżeli prowadzę blog i wynajmuje na nim miejsce pod reklamę to czy muszę odprowadzać od tego podatek? Czy (...)

reklama na ogrodzeniu

reklama na ogrodzeniu Witam, jestem właścicielem działki obok której biegnie droga wojewódzka. Chciałbym powiesić na ogrodzeniu informację, że to miejsce jest przeznaczone na reklamę ale obawiam (...)

Reklama na elewacji budynku

Reklama na elewacji budynku Witam.Moje zapytanie jest takie:Otóż mieszkam w kamienicy zabytkowej.Wspólnota mieszkaniowa liczy sobie 11 lokali.Na parterze otwarto właśnie cukiernię.Wejście od ulicy,jak (...)

reklama na zabytku

reklama na zabytku moj budynek jest z 1917r i teraz chca powiesic na nim reklame wielkoformatowa czy to legalne zaslonic zabytek? jesli okaze sie nielegalne kto ponosi koszty zerwania umowy i demontazu?

Prawo autorskie a reklama

Prawo autorskie a reklama Proszę o popowiedź na jakich zasadach można używać znaki firmowe produktów bądz producentów wykorzystując je w reklamie własnej.Czyli używając loga - znaku np:"Panasonic"czy (...)

Porady prawne