Rozliczenie faktury VAT

Pytanie:

"Po wykonaniu robót budowlanych został podpisany protokół odbioru w dniu 31.01.2012. Na podstawie protokołu wystawiliśmy fakturę VAT w dniu 06.02.2012 r. Do książki przychodów i rozchodów zaksięgowaliśmy ją w styczniu, a do VAT w lutym. Czy podatek VAT mamy zapłacić od tej faktury w rozliczeniu za luty, czy za marzec?"

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie faktury VAT

W świetle opisanego stanu faktycznego nie powinno budzić wątpliwości, iż podatnik powinien ująć wystawioną w lutym fakturę VAT w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT za luty, a nie za marzec.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika