Ryczałt, czy zasady ogólne

Pytanie:

"Firma przynosi straty od 4 lat na koniec każdego okresu rozliczeniowego, jest płatnikiem VAT. Czy korzystniej jest rozliczać się na zasadach ogólnych, czy ryczałtem?"

Odpowiedź prawnika: Ryczałt, czy zasady ogólne

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów co do zasady jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Strata jest więc efektem tego, że koszty działalności przekraczają sumę przychodów. Natomiast uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów i obniżanie o nie przychodów jest możliwe tylko w przypadku stosowania zasad ogólnych opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik nie ma prawa pomniejszać przychodu o koszty, a więc płaci podatek od całości przychodu.

Podsumowując, w przypadku gdy działalność gospodarcza przynosi stratę jedyną opłacalną formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne. Wybór ryczałtu spowoduje, iż mimo faktycznej straty z działalności podatnik będzie zobowiązany płacić podatek od przychodu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika