Samowola budowlana mojego sąsiada

Pytanie:

Witam. W czasach samowoli budowlanej sąsiad wybudował na mojej działce mały letni domek. Wtedy nie przeszkadzało mi to. Teraz chciałbym jednak uzyskać za to jakąś korzyść. Proszę o radę.

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Samowola budowlana mojego sąsiada

    Może Pan/Pani rozważyć zmuszenie do wykupienia Pana/Pani nieruchomości za wynagrodzeniem według wartości rynkowej nieruchomości. Podstawę dla tego roszczenia stanowi art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego. Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Warunkiem dopuszczalności tego roszczenia jest, aby wartość budynku była wyższa niż wartość nieruchomości (bez budynku). Dochodzenie roszczenia na podstawie art. 231 Kodeksu cywilnego następuje w procesie, stąd konieczne jest wystąpienie z powództwem przeciwko sąsiadowi. Pozew należy złożyć do sądu właściwości ogólnej pozwanego (w tym przypadku nie stosuje się przepisów o właściwości wyłącznej miejsca położenia nieruchomości). Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się wartości budynku (tylko wartość samego gruntu). Jeżeli jednak wartość budynku będzie niższa niż wartość gruntu zajętego pod słupy, roszczenie z art. 231 kc nie będzie zasadne.

    Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne