Siedziba kancelarii adwokackiej

Pytanie:

Czy adwokat może wyznaczyć na swoją siedzibę (kancelarię) w lokalu mieszkalnym, który wynajął na podstawie umowy najmu mieszkania? Czy powinien to być lokal wynajęty stricte na prowadzenie działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Siedziba kancelarii adwokackiej

W zasadzie odpowiedź warunkowana jest postanowieniami umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmującym i najemcą i określenia pomiędzy nimi sposobu korzystania z wynajętego mieszkania.

Adwokat wykonuje między innymi zawód w kancelarii adwokackiej. Ustawa o adwokaturze nie przewiduje co do siedziby kancelarii jakichś szczególnych wymagań. Siedziba może być obrana wedle wyboru adwokata. Istotne jest tylko, że adwokat może mieć tylko jedną siedzibę zawodową. Co do siedziby przedsiębiorcy znajduje zatem zastosowanie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jej postanowieniami przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania i siedziba przedsiębiorcy mogą być takie same.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123