Skutek prawny deklaracji wekslowej

Pytanie:

Firma posiada weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi na zabezpieczenie umów sprzedaży towarów masowych. Weksle in blanco zawierają tylko podpis wystawcy, są bez daty ich wystawienia, natomiast w deklaracjach zamieszczona jest data ich podpisania. Na większości z nich figurują daty sprzed roku. Czy wobec tego weksel in blanco jest nadal skutecznym zabezpieczeniem z deklaracją sprzed roku, czy też należałoby uzyskać ponownie deklarację do weksla in blanco z aktualną datą? Deklaracja w treści zawiera prawo wierzyciela do opatrzenia weksla klauzulą bez protestu; wypełnienia weksla na sumę odpowiadającą należności; opatrzenia weksla datą płatności wg swego uznania zawiadamiając wystawcę listem poleconym na 7 dni przed terminem płatności na adres.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutek prawny deklaracji wekslowej

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z tzw. wekslami "in blanco". Dla ważności samego zobowiązania wekslowego nie ma znaczenia treść i ważność deklaracji wekslowej. Zobowiązanie wekslowe jest tzw. zobowiązaniem abstrakcyjnym, to znaczy, że powstaje z chwilą podpisania się wystawcy na dokumencie weksla. Deklaracja wekslowa dołączana do weksla in blanco ma za zadanie zabezpieczyć wystawcę przed wypełnieniem weksla w sposób odbiegający od porozumienia i celu dla którego został wystawiony. Stwierdzić zatem należy, iż zobowiązanie wekslowe jest nadal ważnym zobowiązaniem i skutecznie zabezpiecza wierzyciela. Pewne zarzuty mogły by ewentualnie przysługiwać wystawcy weksla, gdyby zobowiązanie, które miało być zabezpieczone wekslem z upływem czasu wygasło. Jeżeli zaś podmiot wystawił weksel na wypadek nieuregulowania przyszłych zobowiązań wynikających ze stałych stosunków gospodarczych, takie zabezpieczenie jest nadal skuteczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: