Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo

Pytanie:

Licytant nabył na licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Czy spółdzielnia ma prawo żądać od nabywcy wniesienia opłaty członkowskiej? Czy jeśli nabywca chciałby sprzedać to mieszkanie w ciągu np. 3 miesięcy od daty jego przysądzenia, to czy ma obowiązek zgłaszać się do spółdzielni mieszkaniowej w celu dopełnienia jakichkolwiek formalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spółdzielcze własnościowe prawo a członkostwo

Zgodnie z art. 1713 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU 2003 nr 119 poz. 1116), do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy art. 172 ust. 2. Natomiast przepis art. 172 ust. 2 stanowi, iż skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. A zatem nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się pełnoprawnym podmiotem tego prawa dopiero po przyjęciu go w poczet członków spółdzielni (przysądzenie prawa na rzecz licytanta może nastąpić, jeżeli został on przyjęty w poczet członków spółdzielni). Przyjęcie nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w poczet członków spółdzielni jest więc warunkiem skutecznego nabycia i wykonywania swojego prawa przez nabywcę, m.in. sprzedaży tego prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: