Stawiennictwo świadka w sądzie na wezwanie

Pytanie:

"Czy świadek, który składał już zeznania przed sądem zobowiązany jest do stawiennictwa w nim w razie ponownego jego wezwania przez tenże sąd? "

Odpowiedź prawnika: Stawiennictwo świadka w sądzie na wezwanie

Tak. Każda osoba występująca w sprawie w charakterze świadka zobowiązana jest do stawiennictwa w sądzie na każde jego wezwanie, niezależnie od tego, czy była już w sprawie słuchana. Wynika to ze specyfiki prowadzonych postępowań sądowych. Najczęściej będziemy mięli z tym do czynienia w przypadku spraw karnych, gdzie sprawy mogą być uchylane przez sądy odwoławcze i kierowane do sądów rejonowych celem ponownego ich rozpoznania. Może to być również spowodowane koniecznością konfrontacji świadków składających zeznania w sprawie, w których to zeznaniach wystąpiły sprzeczności do usunięcia których zobowiązany jest sąd. Należy pamiętać, iż nie stawiennictwo świadka może skutkować wobec niego negatywnymi konsekwencjami, jak chociażby nałożeniem kar porządkowych o charakterze finansowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika