Staż pracy przy prawie do emerytury

Pytanie:

Czy staż pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu jest zaliczany do tzw. "wysługi lat" do emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Staż pracy przy prawie do emerytury

W tym okresie pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu i jest to dla niego okres składkowy. Zatem okres ten jest zaliczany przy obliczaniu prawa do emerytury i jej wysokości.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę. Fakt, iż pracował Pan na pół etatu pośrednio wpłynie na wysokość emerytury, bowiem składka na emeryturę w Pana wypadku była niższa, niż gdyby pracował Pan na cały etat. Szczegółowy sposób obliczania wysokości emerytury znajdzie Pan w artykule Podstawa wymiaru emerytury.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne