Szerokość drogi

Pytanie:

Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.2.2016

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szerokość drogi

Szerokości ulic są uzależnione od ich klasy (reguluje je rozporządzenie Ministra Transportu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Wyróżnia się następujące klasy dróg: autostrady, ekspresowe, główne ruchu przyspieszonego, główne, zbiorcze, lokalne, dojazdowe. Dodatkowo szerokość jezdni jest uzależniona od tego czy droga znajduje się w terenie zabudowanym czy poza. Ślepa uliczka może należeć w zasadzie prawie do kategorii każdej z tych ulic. Szerokość pasa ruchu dla ulic wynosi odpowiednio:

  • autostrady - 3,75 metra,
  • ekspresowe, dwujezdniowe - 3,50-3,75, jednojezdniowa 3,75 m,
  • główne ruchu przyspieszonego - 3,50 m,
  • główne - 3,50 m,
  • zbiorcze - 3,0 m,
  • lokalne -2,75 m,
  • dojazdowe - 2,50 m.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne