Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

Pytanie:

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

Wniosek o wznowienie postępowania ma charakter wyjątkowy, gdy po pierwsze, pojawią się przesłanki enumeratywnie wyliczone w Kodeksie postępowania administracyjnego a nadto gdy dotrzymano miesięcznego terminu o którym Kodeks postępowania administracyjnego stanowi w przepisie:
Art.148.§1.Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
§2.Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne