Termin na złożenie środka zaskarżenia

Pytanie:

Czy podany termin wniesienia zażalenia w sprawie karnej - 7 dni - dotyczy dni roboczych czy też dni ogółem tzn. roboczych i wolnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin na złożenie środka zaskarżenia

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia. Wynika z powyższego, iż wspomniane w pytaniu 7 dni, to kolejne następujące po sobie dni bez względu na to, czy sa dniami wolnymi, czy roboczymi. Na przykład postanowienie zapadło z dniem 10 maja, to siedmiodniowy termin liczymy od dnia 11 maja. 17 maja będzie zatem ostatnim dnim przed upływem terminu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne