Termin wnoszenia skargi o wznowienie postępowania

Pytanie:

W jakim terminie wnoszona jest skarga o wznowienie postępowania cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin wnoszenia skargi o wznowienie postępowania

Wniesienie skargi o wznowienie ograniczone jest pewnymi terminami. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od momentu, w którym wnoszący dowiedział się o podstawie do wznowienia (znalazł dowody, których nie mógł powołać wcześniej). Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Jeśli wniesie się skargę po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie, sąd ją odrzuci. Jeśli sąd tego zażąda, będzie trzeba uprawdopodobnić okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne