Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Pytanie:

Do czego uprawniają zdobyte uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do
kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub
2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego                                                                           w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Porady prawne

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie
uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym
o kubaturze do 1000 m3 oraz:

1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości
kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym
gruncie nośnym;
3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne