Ubezpieczenia społeczne a praca za granicą

Pytanie:

"Osoby pracujące w Niemczech, ale zatrudnione jednocześnie w Polsce (np. tzw. saksy) muszą odprowadzać daniny do polskiego ZUS razem z niemieckim pracodawcami, w związku z tym, iż nie można być społecznie ubezpieczonym w dwóch krajach na raz. Jak to wygląda w odwrotnej sytuacji? Czy będąc zatrudnionym jedynie w Niemczech po założeniu działalności gospodarczej w Polsce składki społeczne będę płacił tylko w Niemczech, czy też będę musiał płacić duże daniny na ZUS w Polsce? Logicznie patrząc powinny wystarczyć odprowadzanie składek do Niemiec, tak jak ma to w przypadku "saksowców", tylko odwrotnie."

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenia społeczne a praca za granicą

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Prawo zaś do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa.

Jeśli zatem stosunek pracy istnieje na terenie Polski lub działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie Polski, to osoba taka podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo. Jeśli istnieje tytuł do podlegania ubezpieczeniu w Polsce a jest nim działalność gospodarcza, to będzie Pan podlegał ubezpieczeniu społecznemu w Polsce. W efekcie niezależnie od ubezpieczenia w Niemczech (umowa o pracę) będzie Pan podlegał ubezpieczeniu w Polsce (prowadzenie działalności gospodarczej).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika