Ubezpieczenie kredytu

Pytanie:

Osoba zmarła wzięła na siebie kilka miesięcy temu lodówkę w systemie ratalnym. Jako część każdej raty miesięcznej było zawarte 7.5 pln na "ubezpieczenie na wypadek śmierci". Czy w tej sytuacji spadkobiercy będą musieli te raty do końca spłacać czy też to ubezpieczenie uwzględniało ryzyko kredytobiorcy i bankowi resztę należnej kwoty wypłaci firma ubezpieczeniowa? Jeśli mimo wszystko spadkobiercy dalej będą musieli to spłacać to czy doliczanie takiego "ubezpieczenia" przez bank nie jest zwykłym wyłudzeniem? Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca to w tym układzie czy do czasu ustalenia przez sąd spadkobierców bank ma prawo naliczać karne odsetki bądź też wszczynać egzekucję komorniczą czy też dług będzie niejako "zamrożony"?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie kredytu

Warunki ubezpieczenia kredytu powinny być zawarte w umowie oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytu. Umowa ta powinna określać co dzieje się w przypadku śmierci kredytobiorcy i w jakich konkretnie sytuacjach powstaje odpowiedzialność ubezpieczyciela (często spod ubezpieczenia wyłączona jest śmierć z konkretnych powodów), a także jakie kroki należy poczynić w sytuacji śmierci kredytobiorcy. Z reguły świadczenie z takiej umowy ubezpieczenia polega, w razie śmierci kredytobiorcy,  na wypłacie osobie uprawnionej kwoty równej sumie jeszcze nie spłaconego kredytu hipotecznego.  

Porady prawne

Jeżeli wskutek analizy umowy okazałoby się, że odpowiedzialnymi za spłatę długu są spadkobiercy, to do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Do chwili przyjęcia spadku można wytoczyć powództwo przeciwko spadkobiercom, jednakże zgodnie z art. 176 kpc sąd zawiesi postępowanie na wniosek spadkobiercy, jeżeli powód dochodzi przeciwko niemu wykonania obowiązku, należącego do długów spadkowych, a spadkobierca nie złożył jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku i termin do złożenia takiego oświadczenia jeszcze nie upłynął.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne