Udowodnienie własności pojazdu firmowego

Pytanie:

"Czy istnieje jakiś przepis który nakładałby na osobę prowadzącą firmę obowiązek oznakowania pojazdów firmy, będących jej własnością lub wziętych w leasing operacyjny. Jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć dotyczące tego problemu przepisy?"

Odpowiedź prawnika: Udowodnienie własności pojazdu firmowego

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają żadnego obowiązku, na podstawie którego każdy przedsiębiorca musiałby dokonywać oznaczenia pojazdów stanowiących jego własność.

Własność pojazdu i tak jest ujęta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Tak więc oznaczenie pojazdu logo lub firmą jego właściciela, należy od swobodnego uznania właściciela pojazdu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika