Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej

Pytanie:

"Proszę o informację czy w Polsce są przepisy, dotyczące utylizacji starych samochodów (takie jak np. w Niemczech)?"

Odpowiedź prawnika: Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej

Obowiązek stworzenie systemu utylizacji zużytych samochodów i ich podzespołów wynika bezpośrednio z przepisów prawa Unii Europejskiej, a w szczególności z przepisów Dyrektywy 2000/53/WE o wyeksploatowanych samochodach. Wobec czego polski rząd przygotował projekt ustawy, która miała na celu uregulowanie tego problemu. Niestety powyższy projekt został w ubiegłym tygodniu odrzucony przez Podkomisję Komisji Europejskiej. Dlatego należy się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do ponownej próby uchwalenia ustawy, omawiającej wspomniane kwestie. Obecnie pewne kwestie omawianej problematyki reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001.62.628).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika