Wady testamentu skutkujące nieważnością

Pytanie:

"Jakie inne wady poza niedochowaniem formy skutkują nieważnością testamentu?"

Odpowiedź prawnika: Wady testamentu skutkujące nieważnością

Inne -poza niedochowaniem przewidzianej przez przepisy prawa formy jego sporządzenia przesłanki nieważności testamentu wymienione są w artykule 945 Kodeksu cywilnego. Są to przesłanki odnoszące się do wad oświadczenia woli, czyli brak świadomości lub swobody przy składaniu tegoż oświadczenia, działanie pod wpływem błędu i działanie pod wpływem groźby.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika