Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

Pytanie:

Jestem 2 lata po rozwodzie i mam 6 letniego syna - przebywa z matką. Wyrokiem sądu mam obowiązek płacenia alimentów w wysokości 500 zł miesięcznie. Również wyrokiem sądu mam zapewnione odwiedziny syna w określonych dniach i godzinach jak również 2 tygodniowe wakacje. Pytanie, czy w momencie, gdy syn przebywa przez pół miesiąca ze mną i jest na moim utrzymaniu, mam prawo domagać się zwrotu połowy miesięcznych alimentów? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wakacje u ojca a obniżenie alimentów

Z przedstawionego pytania wynika, że w wyroku rozwodowym sąd określił wysokość alimentów oraz zasady sprawowania opieki nad dzieckiem. Sąd ustalając wysokość miesięcznych alimentów z pewnością brał pod uwagę ustalone przez siebie prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem przez ojca w ciągu 2-tygodniowych wakacji i odpowiednio miarkował wysokość alimentów.

Jeżeli wyrok sądu nie ustala prawa do automatycznego obniżenia alimentów w czasie wakacji z dzieckiem, to zobowiązany do alimentów ma obowiązek płacić je w pełnej wysokości i nie ma prawa żądania zwrotu połowy sumy.

Porady prawne

Jeżeli obowiązany do alimentacji uważa, że wysokość alimentów powinna być ustalona w inny sposób, tzn. zmniejszona w okresie wakacji, może skierować do sądu pozew o obniżenie alimentów. Byłoby to obniżenie świadczeń na przyszłość, zasadniczo więc ojciec nie będzie mógł żądać zwrotu już zapłaconych alimentów.

Warto jednak pamiętać, że powództwo o obniżenie alimentów sąd uzna za zasadne najczęściej wtedy, gdy zmieniły się okoliczności, np. zmniejszyły się potrzeby dziecka, ograniczeniu uległa zdolność zarobkowa ojca lub zmieniła się sytuacja dotycząca opieki nad dzieckiem (na przykład, gdy dziecko z pewnym przyczyn faktycznie przebywa u ojca).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne