Właściwość sądu w procesie cywilnym

Pytanie:

Jaka jest właściwość sądu jeżeli chodzi dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej wykonywaniem postanowienia? Jaka jest właściwość sądu jeżeli alimenty nie zostaną przyznane i będę chciał dochodzić ich zwrotu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w procesie cywilnym

W obu przypadkach właściwy jest sąd cywilny rejonowy. Z uwagi na wartość przedmiotu sporu (jeśli przewyższa żądanie zwrotu alimentów kwotę 75.000 zł lub odszkodowania 75.000 zł) może zachodzić właściwość sądu okręgowego. Sąd okręgowy jest zatem właściwy jeśli Pan jako powód zażąda zwrotu alimentów, które przekraczają 75.000 zł - co jest raczej niemożliwym, albo jeśli zażąda Pan odszkodowania przewyższającego kwotę 75.000 zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne