Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Pytanie:

Czy po orzeczeniu rozwodu małżonkowie mogą wspólnie sprawować opiekę nad swymi dziećmi? Czy ojcu dziecka może być przyznana opiekę nad dzieckiem i czy można przyznając opiekę na dziećmi rozdzielić rodzeństwo przyznając opiekę nad poszczególnymi dziećmi każdemu z małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest do wydania rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom, jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień, pozbawić jednego lub obu rodziców władzy rodzicielskiej bądź ją zwiesić. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom ma miejsce wówczas, gdy pomimo zupełnego i pełnego rozkładu pożycia wzajemne kontakty małżonków i ich stosunek do dzieci dają szansę prawidłowego wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej pomimo orzeczonego rozkładu. Zgodny wniosek małżonków o powierzenie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi po uzyskaniu rozwodu nie wiąże sądu, lecz sąd winien go mieć na uwadze wydając rozstrzygnięcie w tej kwestii. Sąd orzekając o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi jednemu z rodziców winien kierować się dobrem dziecka, a nie interesem rodziców. Sąd bierze pod uwagę przy wyborze rodzica wiek dziecka, stopień uczuciowego zaangażowania rodziców i dziecka, miejsce gdzie dotychczas przebywało dziecko przed rozwodem. Ustalając powyższe przesłanki sądy korzystają z opinii psychologów, psychiatrów. Ma to znaczenie w każdym przypadku orzekania o władzy rodzicielskiej niezależnie od liczby dzieci, które pochodzących z małżeństwa rozwiedzionych rodziców.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne