Wszczęcie postępowania administracyjnego

Pytanie:

Co oznacza wszczęcie postępowania administracyjnego w art.61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wszczęcie postępowania administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 4 marca 1981 r. (SA 654/81), wskazał, iż wobec faktu, że kodeks postępowania administracyjnego nie rozstrzyga sposobu ustalania daty wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu, za datę taką można uznać dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej w sprawie, której postępowanie dotyczy, przez organ do tego uprawniony, działający w granicach przysługujących mu kompetencji, pod warunkiem, że o czynności tej powiadomiono stronę.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone zarządzeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 1981 r. (SA 152/81) ustalając datę wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu bierze się pod uwagę pierwszą czynność dokonaną przez organ administracji na zewnątrz w stosunku do strony. Korespondencja wewnętrzna pomiędzy organami administracji nie skutkuje wszczęcia postępowania administracyjnego.

Porady prawne

Z kolei jak sam art. 61 § 3 kpa wskazuje, datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Jak więc wynika z powyższego, dniem wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu, jest dzień podjęcie pierwszej czynności dokonanej przez organ administracji publicznej w stosunku do strony. Natomiast datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne