Wykluczenie członka ze spółdzielni

Pytanie:

Czy spółdzielnia może wykluczyć członka spółdzielni z członkostwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykluczenie członka ze spółdzielni

Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Przyczyny wykluczenia powinien określać statut. Wykluczenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza lub walne zgromadzenie spółdzielni. Organ podejmujący uchwałę w tej sprawie powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. Jeżeli statut przewiduje właściwość rady nadzorczej, wówczas wykluczony członek ma prawo odwołać się od jej uchwały o wykluczeniu do walnego zgromadzenia. Może także zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej bezpośrednio do sądu, w terminie sześciu tygodni od dnia jej doręczenia z uzasadnieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: