Czy złożenie odwołania od decyzji ZUS do Sądu Pracy w sprawie zwrotu wypłaconego dodatku opiekuńczego wstrzymuje egzekucje podanej w decyzji kwoty

Pytanie:

Czy złożenie odwołania od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zwrotu wypłaconego dodatku opiekuńczego wstrzymuje egzekucje podanej w decyzji kwoty oraz naliczanie karnych odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy złożenie odwołania od decyzji ZUS do Sądu Pracy w sprawie zwrotu wypłaconego dodatku opiekuńczego wstrzymuje egzekucje podanej w decyzji kwoty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która między innymi w zakresie ustaleń uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stwierdzenia i ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wymierzania i pobierania składek korzysta ze środków prawnych właściwych organom administracji państwowej. ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności przebiegu ubezpieczeń, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wymiaru i wysokości składek. W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji stronie służy możliwość wniesienia odwołania do sądu za pośrednictwem ZUS. Jeżeli w terminie 14 dni ZUS nie uwzględni odwołania, powinien wraz z aktami sprawy przesłać je do sądu. Wniesienie odwołania do sądu wstrzymuje wykonalność wydanej decyzji, lecz nie wstrzymuje dalszego naliczania odsetek w niej określonych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne