Wymogi techniczne restauracji

Pytanie:

Jaką wysokość powinny mieć pomieszczenia z przeznaczeniem na restaurację lub karczmę?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymogi techniczne restauracji

Wysokość pomieszczeń jest zależna od kilku czynników, tzn. od przeznaczenia pomieszczenia, od tego czy pobyt ludzi jest w nich stały (te same osoby przebywają ponad 4 godziny) czy czasowy, czy panują w pomieszczeniu warunki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

Sytuacja przedstawia się następująco:

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać budynki i pomieszczenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Gdy są to pomieszczenia przeznaczone do pracy oraz innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób, wysokość ta powinna wynosić 3 m.Jeżeli pomieszczenie takie usytuowane jest na antresoli i również brak czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas, drgania itp.) minimalna wysokość pomieszczeń to 2,2 m.Gdy w pomieszczeniach miałyby występować czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia  należy uwzględnić w planach wysokość 3,3 m.

Pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: (w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie), jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2, w przeciwnym razie (czynniki szkodliwe) 2,5 m.

Należy jednak zauważyć, że wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:  3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,  3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Wysokości te mogą być obniżone w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo zmniejszona do 2,5 m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Natomiast w przypadku czasowej pracy  wysokości te wynoszą odpowiednio 2,2 i 2,5 m w zależności od występowania warunków uciążliwości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POSZUKUJĘ PRAWNIKA

18.4.2021 przez: 04031976

szukam prawnika

18.2.2020 przez: abc100

Kurnik sąsiada przy mojej działce

11.6.2019 przez: Piotr678