Wywieszanie ocen

Pytanie:

Czy wyniki egzaminów sesyjnych mogą być wywieszane w postaci imiennych list z ocenami obok?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wywieszanie ocen

Poruszony problem jest powodem dużej rozbieżności w doktrynie. Ocena, jaką uzyskują studenci stanowią ich dane osobowe, podlegające przecież ochronie. Dane te podlegają ochronie, chyba że uprawniony do nich (np. studentka do oceny) zgodzi się na ich przetwarzanie. Zgodnie z ustawową definicją, przetwarzaniem danych osobowych jest dokonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza takich, które wykonuje się w systemach informatycznych. Ocena uzyskiwana w toku studiów jest udostępniana - jest więc przetwarzana. Oceniając powyższe wywody, należałoby stwierdzić, że wystawianie ocen na widok publiczny jest naruszeniem danych osobowych studentów. Dlatego też na wielu uczelniach praktykuje się umieszczanie obok oceny nie nazwiska, lecz pewnego numeru charakteryzującego daną osobę. Może to być np. numer legitymacji czy indeksu. Zgodnie jednak z innym poglądem, do którego należy się przychylić, wywieszanie na widok publiczny ocen studentów nie jest naruszaniem ich danych osobowych. Interpretacji ta wynika z zaistniałej okoliczności. Osoba studiująca niejako sama wystawia się na ocenę egzaminatorów i zgadza się tym samym na przetwarzanie danych (ocen). Pogląd ten można oczywiście kwestionować. Do dnia dzisiejszego nie wydane zostało jeszcze żadne orzeczenie, które mogłoby przybliżyć chociaż rozstrzygnięcie zaistniałego problemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

faktury z apteki a ochrona danych

24.2.2020 przez: donna_ru

Rejestr zbioru danych osobowych

24.2.2020 przez: Dorean

Odpowiedź urzędu na skargę

22.7.2018 przez: lzur1

Skradzione wrażliwe dane osobowe

15.7.2018 przez: Ronon49