Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Pytanie:

"Nasza spółka nabyła samochód osobowy od innego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Kowalski (sprzedaż samochodów była przedmiotem działalności tego przedsiębiorcy). Po trzech latach zwrócił się do nas Bank z roszczeniem wydania samochodu, wskazując, iż był on obciążony zastawem rejestrowym, czego przy kupnie nie sprawdziliśmy. W umowie między bankiem a sprzedającym nam samochód było zastrzeżenie o zakazie sprzedaży przedmiotowego samochodu. W umowie kupna sprzedaży między nami a Janem Kowalskim jako firmę sprzedający podał tylko oznaczenie "Jan Kowalski" bez "Przedsiębiorstwo Usługowe". Działalność jego była zarejestrowana tam, gdzie miejsce zamieszkania. W momencie sprzedaży byliśmy przekonani, że kupujemy samochód od przedsiębiorstwa Jan Kowalski a nie od Jana Kowalskiego jako osoby fizycznej (okazał nam wypis z rejestru przedsiębiorców). Bank zarzuca nam, iż nabyliśmy samochód od osoby fizycznej, przez co nie obowiązuje art. 13 ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i nie chce samochodu z niego zwolnić, powołując się ponadto, iż dzięki zapisowi w umowie o zakazie sprzedaży - samochód na podstawie art. 14 ustawy o zastawie rejestrowym - nigdy nie stał się nasza własnością. Czy możemy w sporze skorzystać z dyspozycji art. 13 ust. 2 powołując się skutecznie, iż nabyliśmy samochód od przedsiębiorstwa Jan Kowalski, a nie od osoby fizycznej (także w świetle naszych wcześniejszych pytań do Państwa o ważność umowy przy wpisaniu w umowie tylko jako sprzedającego Jan Kowalski, bez "Przedsiębiorstwo Usługowe)? Czy w związku z zapisem w umowie między Janem Kowalskim, a bankiem o zakazie sprzedaży - zgodnie z argumentacją banku - prawdą jest, iż ma tu zastosowanie art. 14 przedmiotowej ustawy i dalsze dywagacje na temat art. 13 ust. 2 nie mają sensu, ponieważ nigdy nie staliśmy się właścicielami przedmiotowego samochodu? Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź."

Odpowiedź prawnika: Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Naszym zdaniem argumentacja banku jest prawidłowa. Zgodnie z art. 13 pkt. 2, na który się Państwo powołują, zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu, jeżeli rzecz obciążoną zastawem rejestrowym zalicza się do rzeczy zbywanych zwykle w zakresie działalności gospodarczej zastawcy i rzecz ta została wydana nabywcy, chyba że nabywca nabył rzecz w celu pokrzywdzenia zastawnika. Warunkiem skorzystania z ochrony na podstawie tego przepisu jest dokonanie zbycia (skutecznego zbycia) przedmiotu zastawu. Z uwagi na zastrzeżenie zakazu zbywania samochodu, które odnosi skutek także wobec kupującego, czyli powoduje nieważność umowy sprzedaży, zbycie nie nastąpiło. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, iż własność samochodu nie przejdzie na nabywcę, a zarazem zastaw nie wygaśnie. Warto jednakże wskazać dodatkowo, że nawet w razie skutecznego zbycia przedmiotu zastawu mimo zakazu (np. z powodu braku wpisu w rejestrze) zastaw rejestrowy wygasłby dopiero wówczas, gdyby nabywca przedmiotu zastawu nie tylko nie wiedział o umownym zakazie jego zbycia, ale i nie wiedział również o istnieniu samego zastawu na tym przedmiocie.Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika