Zaprzeczenie ojcostwa męża matki

Pytanie:

"Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, mamy 5 letniego syna (urodził się 6 miesięcy po zawarciu małżeństwa). Aktualnie jesteśmy w trakcie rozwodu (żona złożyła już pozew do sądu; prawdopodobnie za porozumieniem stron). Rozważam wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie winy rozpadu związku przez małżonkę (mam ku temu uzasadnione powody i wydaje mi się iż będę potrafił to udowodnić). Nie jestem ojcem biologicznym dziecka. O fakcie tym wiemy jedynie moja żona i ja (zrobiliśmy tak ze względu na dobro dziecka). Dziecko uznałem za swoje. Zakładam sytuację, w której żona w ramach odwetu (za dochodzenie jej winy rozpadu małżeństwa) będzie starała się ustalić ojcostwo i ograniczyć/pozbawić moją władzę rodzicielską. Czy matka dziecka (aktualnie moja żona) może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie mojego ojcostwa? Czy powództwo o uznanie ojcostwa może wytoczyć ojciec biologiczny dziecka? Czy możliwy jest mój sprzeciw w sprawie powództw w punkcie 1 i 2? (np. w ramach dobra małoletniego dziecka i sprzeczności z zasadami współżycia społecznego)? Czy w przypadku wytoczenia powództwa o ojcostwo nie będzie można ocenić takiego działania jako złej woli matki i działania na niekorzyść małoletniego dziecka? Czy w sytuacji, gdy możliwe będzie orzeczenie ojcostwa, możliwe będzie w późniejszym etapie ograniczenie lub utrata moich praw (władzy) rodzicielskim w stosunku do syna? Nadmieniam ze nie istnieją żadne przesłanki do takich kroków (nadużywanie alkoholu, zaniedbywanie dziecka, agresywne zachowanie, niełożenie na dziecko). Czy w przypadku udowodnienia ojcostwa na biologicznego ojca będzie nałożony obowiązek alimentacyjny? Co w takiej sytuacji z moim obowiązkiem alimentacyjnym?"

Odpowiedź prawnika: Zaprzeczenie ojcostwa męża matki

Jak Pan pisze, dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa. Istnieje zatem domniemanie prawne, że to Pan jest jego ojcem. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść ojciec, matka lub samo dziecko. Nie może go natomiast wnieść mężczyzna, który sądzi, że jest rzeczywistym ojcem. Matka dziecka może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Ten termin, jak wynika z pytania, już minął. Takie powództwo może jednak wnieść także prokurator, przy czym jego żadne terminy nie obowiązują. Stąd jest możliwe, że matka dziecka przekona prokuratora, by ten wystąpił do sądu o zaprzeczenie Pana ojcostwa. Do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa bynajmniej nie trzeba zgody samego domniemanego ojca dziecka.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może być oceniane przez pryzmat zgodności z zasadami współżycia społecznego, nawet jeżeli wytoczy ją prokurator. Jednakże przyjmuje się, że oddalenie powództwa z tego powodu może nastąpić w sytuacjach zupełnie wyjątkowych. Trzeba bowiem pamiętać, że w sprawach o prawa stanu cywilnego bardzo ważna jest zasada prawdy obiektywnej, czyli ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy.

Jeśli Pańskie ojcostwo zostanie zaprzeczone w wyroku sądowym, wtedy utraci Pan wszelkie prawa rodzicielskie (władzę rodzicielską), gdyż w świetle prawa nie będzie Pan już ojcem dziecka. Oznacza to także, iż nie będzie Pan zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych jako krewny dziecka, bo przestanie Pan nim być. W pewnych sytuacjach jednak dziecko może żądać alimentów od męża matki nie będącego jego ojcem, nawet jeżeli ich małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. Warunkiem jest, by żądanie odpowiadało zasadom współżycia społecznego.

Zaprzeczenie Pana ojcostwa otworzy drogę do ustalenia ojcostwa innego mężczyzny, czy to w drodze uznania, czy to w drodze procesu sądowego. Jeśli ojcostwo zostanie ustalone, wtedy powstanie także obowiązek alimentacyjny między ojcem dziecka a dzieckiem (obowiązku alimentacyjnego nie trzeba „nakładać”, gdyż istnieje z mocy samego prawa – natomiast aktualizuje się on w pewnych okolicznościach). Obowiązek ten będzie "wyprzedzał" ewentualny Pański obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika