Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie

Pytanie:

"Była żona używa nazwiska po pierwszym mężu. Bardzo jest jej to na rękę ze względów zawodowych i prestiżowych w środowisku. Jest w ciąży -ma być syn, chce się pobrać z ojcem dziecka. Czy po ślubie będzie mogła używać nazwiska z pierwszego małżeństwa lub obu nazwisk, albo czy dziecko z drugiego małżeństwa może nosić nazwisko żony z pierwszego małżeństwa lub oba oraz czy drugi mąż może przyjąć nazwisko żony z pierwszego małżeństwa?"

Odpowiedź prawnika: Zasady przejmowania nazwisk w małżeństwie

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu, małżonek może powrócić do swojego dawnego nazwiska, jeśli w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, złoży odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W braku w/w oświadczenia, będzie nosił nazwisko, jakie przyjął zawierając związek małżeński. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawierając związek małżeński, żona (bądź mąż) może pozostać przy swoim panieńskim bądź kawalerskim nazwisku, może przyjąć nazwisko małżonka (mąż także może przyjąć i nosić nazwisko żony), może także przyjąć nazwisko małżonka jako drugi człon nazwiska dwuczłonowego.

W opisanej sytuacji, kobieta po zawarciu kolejnego związku małżeńskiego może nosić nazwisko tak własne (z poprzedniego małżeństwa) jak i męża jak i dwuczłonowe (z poprzedniego małżeństwa i drugiego męża). Podobnie drugi mąż, może nosić własne nazwisko, nazwisko żony jak i dwuczłonowe (pierwszym członem będzie własne nazwisko - drugim nazwisko żony).

W zakresie nazwiska dziecka,  jedyną zasadą jest, iż jeśli dziecko narodzi się w związku małżeńskim, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeśli natomiast małżonkowie noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko powstałe z połączenia nazwiska ojca z nazwiskiem matki.

Zasady te mogą jednak zostać zmienione przez zgodne oświadczenia rodziców składane przed urzędnikiem stanu cywilnego.

Zawierając związek małżeński, małżonkowie składają bowiem oświadczenie o nazwisku, jakie będą nosić ich wspólne dzieci. Mogą więc postanowić, iż dziecko będzie nosiło wyłącznie nazwisko ojca, wyłącznie nazwisko matki, jak i nazwisko dwuczłonowe (podobnie jak rodzice).

Jak więc wynika z powyższego w analizowanym przypadku, dziecko będzie mogło nosić nazwisko tak ojca, matki jak i dwuczłonowe (połączone z nazwiska ojca i matki). To jakie nazwisko dziecko będzie nosić, zależeć będzie od tego czy rodzice złożą odpowiednie oświadczenia i co w nich postanowią.

Podstawą prawną tych rozwiązań,  są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - art. 25, 88 i 89 kro

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika