Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa

Pytanie:

"Niedawno zawarłam związek małżeński poza granicami kraju (Niemcy). Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość aby wszelkie formalności (czyli zawiadomienie U.S.C. o zawarciu związku, jak także zmiana paszportu z powodu zmiany nazwiska), które są potrzebne, dokonać nie wyjeżdżając z Niemiec przez Konsulat. Jak odbywa się zawiadomienie U.S.C. o zawarciu związku małżeńskiego?"

Odpowiedź prawnika: Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa

Zgodnie z ustawą o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, konsul RP zobowiązany jest do udzielania wszelkiej pomocy obywatelom polskim przebywającym za granicą. Zgodnie ze szczególnymi przepisami powoływanej ustawy, konsul RP upoważniony jest także do wydania paszportu obywatelowi RP. Obywatele polscy, którzy zawarli związek małżeński za granicami kraju, zgłaszają ten fakt konsulowi. Należy więc uznać, że wszelkie formalności związane ze zmianą ksiąg stanu cywilnego jak i wydaniem paszportu dla obywatela polskiego przebywającego za granicą mogą odbywać się za pośrednictwem konsula RP

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika