Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

Pytanie:

W jaki sposób, gdzie i w jakim okresie, można odwołać się od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego działu spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

Na postanowienie sądu w przedmiocie działu spadku przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie wnosi sie do sądu pierwszej instancji. Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Adwokat z Łodzi pomoc przy spadku!!

12.10.2021 przez: JolantaKaminska

prawnik od spraw spadkowych Poznań

21.6.2021 przez: miklaszewskiE77

Spadek z francji

30.10.2020 przez: pawel198912