Zbieg tytułów ubezpieczenia zlecenie i działalność

Pytanie:

"Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, ponadto od tego roku świadczę usługi na umowę zlecenie z wynagrodzeniem 800 zł. miesięcznie. Chciałbym nadmienić, że wykonywane usługi nie mają nic wspólnego z prowadzoną działalnością. W jakiej wysokości i z jakiej działalności mam odprowadzać poszczególne składki ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Zbieg tytułów ubezpieczenia zlecenie i działalność

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej, jak i wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenie są obowiązkowymi tytułami ubezpieczenia społęcznego. Z pytania wynika, iż Pan/Pani jest osobą spełniającą warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (dwóch wymienionych). Dlatego obowiązkowym tytułem ubezpieczenia Pani/Pana jest ten tytuł, który powstał najwcześniej. Może Pan/Pani jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Wynika z tego, iż składki na ubezpieczenie społeczne opłacać Pan/Pani powinien/powinna z jednego tytułu, tego który powstał wcześniej. Podstawą ozusowania będzie więc dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika