Zeznanie świadka na piśmie

Pytanie:

"Czy świadek jeżeli nie chce pojawić się na rozprawie może dostarczyć zeznanie (potwierdzenie wydarzenia) na piśmie. Jeżeli tak to czy musi pismo być potwierdzone u notariusza?"

Odpowiedź prawnika: Zeznanie świadka na piśmie

Zgodnie z art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego, nikt nie ma prawa do odmowy zeznań w charakterze świadka, oprócz osób wymienionych w Kodeksie. Stawiennictwo w sądzie jest zawsze obowiązkowe. Za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie. W razie ponownego niestawiennictwa może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie przez policję.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika