Zezwolenie na import złomu

Pytanie:

"Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jeżeli tak, to jakie przepisy o tym mówią?"

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na import złomu

Niestety nadal nie mamy od Państwa dokładnej informacji o planowanej działalności. Wydaje się, że zastosowanie może tu znaleźć zastosowanie ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami. Zakładamy przy tym, że działalność nie dotyczy złomowania samochodów, ani sprzętu elektronicznego czy AGD. Zgodnie z powołaną ustawą międzynarodowy obrót odpadami polega na przywozie odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewozie odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywozie odpadów za granicę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organem właściwym do podejmowania decyzji, udostępniania informacji i prowadzenia doradztwa w sprawach:

  • wysyłki odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

  • przywozu odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  • tranzytu odpadów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.  

Zezwolenie na: 

  • przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  • przewóz odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

  • wywóz odpadów za granicę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji.  

W niektórych wypadkach na międzynarodowy obrót odpadami nie jest potrzebne zezwolenie. Jednak Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wyrazić sprzeciw. Jeżeli Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie wyrazi sprzeciwu, a międzynarodowy obrót odpadami jest możliwy bez zezwolenia, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie informuje o braku sprzeciwu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce przyjęcia, wysyłki lub tranzytu odpadów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika