Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

Pytanie:

"Jeśli po rozwodzie, zawrę nowy związek małżeński i zmienię nazwisko dziecku (z pierwszego małżeństwa) na nowe nazwisko obecnego męża, czy wtedy dziecko traci alimenty od byłego męża? "

Odpowiedź prawnika: Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej, tzn. na przykład ojca wobec jego dziecka (art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Rozwód małżonków nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka. Ojciec dziecka jest zatem zobowiązany do alimentacji wobec niego. Rozwód i późniejsze zawarcie drugiego małżeństwa przez jednego z małżonków powoduje jedynie ustanie obowiązku alimentacyjnego tylko wobec tego małżonka, który zawarł nowy związek małżeński (art. 60 - paragraf trzeci KRO). Obowiązek dostarczania środków utrzymania dziecku nie wygasa jednak przez zawarcie drugiego małżeństwa. Obowiązek ten uzależniony jest od pochodzenia dziecka, a nie od jego nazwiska. Tak więc zmiana nazwiska dziecka na nazwisko drugiego męża nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika