Zmiana wymiaru czasu pracy

Pytanie:

"Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić w przypadku firmy w której nie ma regulaminów (zatrudnienie poniżej 20 osób)?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana wymiaru czasu pracy

W przypadku, gdy u pracodawcy nie funkcjonują regulaminy to umowa o pracę określa w szczególności:

  • rodzaj pracy,  
  • miejsce wykonywania pracy,  
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,  
  • wymiar czasu pracy,  
  • termin rozpoczęcia pracy.  

Zmiana wymiaru czasu pracy może nastąpić  w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub w drodze zmiany umowy o prace na mocy porozumienia stron.

Jeżeli u pracodawcy funkcjonuje regulamin pracy, a także regulamin wynagradzania, to można ogólnie wskazać, że w regulaminie pracy określa się systemy i rozkłady czasu pracy. Z zadanego pytania wynika jednak, że pracodawca zamierza przede wszystkim zmienić wymiar czasu pracy pracownika, a nie rozkład czasu lub system pracy. Naszym zdaniem, ogólnie można wskazać, że zmiana wymiaru czasu pracy co do zasady powinna odbyć się w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub na mocy porozumienia stron. Następnie można dokonać odpowiednich zmian dotyczących systemu i rozkładu czasu pracy w regulaminie pracy.

Na marginesie można dodać, że jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian w regulaminie wynagradzania na niekorzyść pracownika, również i te zmiany powinny być dokonane w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub na mocy porozumienia stron.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika