Zwrot kosztów stawiennictwa świadka

Pytanie:

Prowadzę własną działalność gospodarczą i zostałem powołany na świadka w sprawie. Czy w związku z tym przysługuje mi zwrot kosztów związanych z koniecznością stawienia się w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów stawiennictwa świadka

Odpowiadając na pytanie przyjmujemy założenie, iż pytającemu chodzi o zwrot kosztów stawiennictwa świadka w postępowaniu cywilnym.

Zwrot wydatków z tytułu wypełnienia obowiązku stawiennictwa w sądzie w charakterze świadka przysnuje Panu na podstawie art. 227 kpc: Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

Kwestię zwrotu wydatków koniecznych, jakich żądać może świadek regulują szczegółowo przepisy art. 85 - 88 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 85 ww. ustawy: Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie. 

W kwestii dochodu w Pana przypadku (prowadzenie działalności gospodarczej) przysługuje Panu zwrotu utraconego dochodu w wysokości Pana przeciętnego dziennego dochodu.

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy o kosztach cywilnych w sprawach sądowych: Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Potrzebuje wzoru pisma

31.7.2019 przez: mattlong

PODZIAŁ MAJĄTKU pilne

14.1.2019 przez: -

witam

5.6.2018 przez: calinka31

Opłata za sprawę

4.2.2018 przez: Paulina999