Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Pytanie:

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domku rekreacji indywidualnej. Burmistrz stosowną decyzją odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy opłata skarbowa za czynność urzędową wniesiona przez inwestora w momencie składania wniosku podlega zwrotowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Zgodnie z pkt. I.8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej przedmiotem opłaty skarbowej jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

  1. od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
  2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Decyzja administracyjna może mieć charakter pozytywny, czyli być zgodna z wnioskiem strony, lub charakter negatywny, czyli w tym wypadku odmawiać ustalenia warunków zabudowy. Obie te decyzje są jednak czynnościami urzędowymi. Choć z punktu widzenia strony sprawa nie została załatwiona, to postępowanie było przeprowadzone i decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy została wydana. Z tego względu należy uznać, że w wypadku wydania decyzji negatywnej nie ma podstaw do zwrotu opłaty skarbowej, gdyż została dokonana czynność urzędowa. Z brakiem dokonania czynności, a zatem prawem do żądania zwrotu opłaty, mielibyśmy do czynienia w sytuacji np. umorzenia postępowania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne