24.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wpłaty na PFRON

WPŁATA NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Co do zasady pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

 

Okres

1999-2010

 

Podstawa naliczania
składki zł

Podstawa prawna

(Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski")

wrzesień, październik,
listopad 2010 r.

3 203,08

M.P.2010.86.1015

czerwiec, lipiec,
sierpień 2010 r.

3 197,85

M.P.2010.57.774

marzec, kwiecień,
maj 2010 r.

3 316,38

M.P.2010.39.548

grudzień 2009 r.,
styczeń, luty 2010 r.

3 243,60

M.P.2010.7.69

wrzesień, październik,
listopad 2009 r.

3 113,86

M.P.2009.73.921

czerwiec, lipiec,
sierpień 2009 r.

3 185,61

M.P.2009.30.447

marzec, kwiecień,
maj 2009 r.

3 096,55

M.P.2009.9.114

grudzień 2008 r.,
styczeń, luty 2009 r

2 968,55

M.P.2008.87.769

wrzesień, październik,
listopad 2008 r.

2 951,36

M.P.2008.61.546

czerwiec, lipiec,
sierpień 2008 r.

2 983,98

M.P.2008.39.348

marzec, kwiecień,
maj 2008 r.

2 899,83

M.P.2008.13.141

grudzień 2007 r.,
styczeń, luty 2008 r.

2 703,41

M.P.2007.85.920

wrzesień, październik,
listopad 2007 r.

2 644,34

M.P.2007.52.606

czerwiec, lipiec,
sierpień 2007 r.

2 709,14

M.P.2007.31.371

marzec, kwiecień,
maj 2007 r.

2 662,51

M.P.2007.12.124

grudzień 2006 r.,
styczeń, luty 2007 r.

2 464,66

M.P.2006.80.814

wrzesień, październik,
listopad 2006 r.

2 427,27

M.P.2006.55.588

czerwiec, lipiec,
sierpień 2006 r.

2 530,18

M.P.2006.34.379

marzec, kwiecień,
maj 2006 r.

2 528,62

M.P.2006.11.151

grudzień 2005 r.,
styczeń, luty 2006 r.

2 347,24

M.P.2005.70.974

wrzesień, październik,
listopad 2005 r.

2 318,53

M.P.2005.48.665

czerwiec, lipiec,
sierpień 2005 r.

2 415,45

M.P.2005.29.409

marzec, kwiecień,
maj 2005 r.

2 405,46

M.P.2005.10.204

grudzień 2004 r.,
styczeń, luty 2005 r.

2 269,93

M.P.2004.48.833

wrzesień, październik,
listopad 2004 r.

2 230,53

M.P.2004.35.617

czerwiec, lipiec,
sierpień 2004 r.

2 332,17

M.P.2004.21.383

marzec, kwiecień,
maj 2004 r.

2 276,84

M.P.2004.9.136

grudzień 2003 r.,
styczeń, luty 2004 r.

2 160,02

M.P.2003.52.837

wrzesień, październik,
listopad 2003 r.

2 141,01

M.P.2003.41.603

czerwiec, lipiec,
sierpień 2003 r.

2 228,68

M.P.2003.25.369

marzec, kwiecień,
maj 2003 r.

2 225,41

M.P.2003.9.138

grudzień 2002 r.,
styczeń, luty 2003 r.

2 095,81

M.P.2002.55.756

wrzesień, październik,
listopad 2002 r.

2 061,95

M.P.2002.35.558

czerwiec, lipiec,
sierpień 2002 r.

2 155,54

M.P.2002.19.341

marzec, kwiecień,
maj 2002 r.

2 152,99

M.P.2002.8.157

grudzień 2001 r.,
styczeń, luty 2002 r.

2 047,29

M.P.2001.41.670

wrzesień, październik,
listopad 2001 r.

2 006,92

M.P.2001.27.450

czerwiec, lipiec,
sierpień 2001 r.

2 043,55

M.P.2001.15.248

marzec, kwiecień,
maj 2001 r.

2 051,74

M.P.2001.6.106

grudzień 2000 r.,
styczeń, luty 2001 r.

1 905,76

M.P.2000.37.740

wrzesień, październik,
listopad 2000 r.

1 869,78

M.P.2000.24.518

czerwiec, lipiec,
sierpień 2000 r.

1 868,65

M.P.2000.14.314

marzec, kwiecień,
maj 2000 r.

1 856,31

M.P.2000.5.121

grudzień 1999 r.,
styczeń, luty 2000 r.

1 714,00

M.P.1999.36.550

wrzesień, październik,
listopad 1999 r.

1 659,48

M.P.1999.27.423

czerwiec, lipiec,
sierpień 1999 r.

1 598,52

M.P.1999.17.240

marzec, kwiecień,
maj 1999 r.

1 344,87

M.P.1999.5.62

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 21 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Art. art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm.), - od dnia 1 stycznia 2004 r. art. 20 pkt 2 tej ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację (...)

Opinia PKPP Lewiatan w sprawie składek na PFRON

Opinia PKPP Lewiatan w sprawie składek na PFRON

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych popiera proponowany kierunek zmian umożliwiający przedsiębiorcom zaliczenie składek opłacanych na PFRON w koszty uzyskania przychodów. Na podstawie obecnych przepisów pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników jest zobowiązany do comiesięcznych (...)

Opodatkowanie wydatków na PFRON

Opodatkowanie wydatków na PFRON

Nie zawsze obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zwolnione z podatku. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej informacji - czy wolne od opodatkowania są obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak wynikało (...)

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych. Sejm w czwartek uchwalił ustawę o ekonomii (...)

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, (...)

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu? Skorzystaj z pomocy PFRON (...)

Zmiany dla niepełnosprawnych. Pracodawcom będzie trudniej

Zmiany dla niepełnosprawnych. Pracodawcom będzie trudniej

500 zł grzywny zapłaci firma, która nie złoży na czas deklaracji w sprawie obowiązkowych wpłat na PFRON. Taką samą karę dostanie, jeśli nie przekaże w terminie miesięcznej informacji na temat liczby zatrudnionych niepełnosprawnych. Pracodawca może też stracić dofinansowanie, jeśli nie (...)

Czy chore dzieci stracą terapię?

Czy chore dzieci stracą terapię?

Oto oświadczenie PFRON, w związku z opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" artykułem zatytułowanym: „Chore dzieci stracą terapię" (Rzeczpospolita, 27.03.2009):  Artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, które mają służyć wywarciu niedopuszczalnej presji na (...)

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

W MPiPS odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wyjaśnieniu zmian, jakie nastąpiły z dniem 1 lipca 2008 r. w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także realizacji programu „PARTNER (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Nowe przepisy przewidują korzystne zmiany (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Od 7 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Podstawowe zasady tej refundacji określone są zaś w ustawie. Którzy (...)

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeżeli podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) po złożeniu przez ciebie wniosku o zapewnienie dostępności nadal ci jej nie zapewnił, to możesz złożyć skargę. Jak to zrobić? Na czym to polega? W skardze powiadamiasz Prezesa (...)

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został ustawowo zobowiązany do określenia szczegółowych zasad dokonywania takiej refundacji. 7 listopada 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, (...)

Zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PKPP Lewiatan uważa, że zaproponowane w art. 29 ustawy zmiany przyczynią się do osłabienia efektywności kontroli wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zmiany te wprowadzane są bez należytego, pełnego uzasadnienia merytorycznego. Dokonują one m.in. przekształcenia z dniem 1 stycznia (...)

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Szukasz pomocy finansowej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych? Możesz zapoznać się z ich katalogiem i wysokością przysługującej refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia . Jeśli wymagana jest Twoja dopłata, możesz zwrócić (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura (...)

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jakie nowe przepisy dotyczą wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych?Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych weszła w życie z początkiem 2009 r.Nowelizacja ma służyć dostosowaniu polskiego prawa (...)

Niepełnosprawni będą zarabiać więcej

Niepełnosprawni będą zarabiać więcej

Od 50 do 200 złotych więcej mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od września podstawą do obliczania dopłat do pensji jest płaca minimalna z 2011 roku. Zwiększyła się też kontrola nad pracodawcami, zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Weszła w życie nowelizacja ustawy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując (...)

Odliczanie składek płaconych na PFRON

Odliczanie składek płaconych na PFRON

Jak wygląda kwestia odliczeń faktur płaconych zakładowi pracy chronionej, a składek na PFRON? Jezelii np. w firmie kwota należnych składek wynosi 1800 zł. miesięcznie, a firma otrzymuje od ZPCHr (...)

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy zobowiązani wpłacać składki (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Dowód wpłaty od spółdzielni

Dowód wpłaty od spółdzielni

Rok temu kupiłem mieszkanie, tzn. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wiadomo, że musiałem złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Zostałem przyjęty i musiałem (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Refundacja z PFRON przychodem

Refundacja z PFRON przychodem

Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na (...)

Zwrot składek z PFRON

Zwrot składek z PFRON

Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapacone na fundusz (...)

Pomoc de minimis przychodem

Pomoc de minimis przychodem

Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla celów obliczenia ryczałtu. (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Poniżej przedstawimy (...)

Zaliczenie spłat

Zaliczenie spłat

Podpisana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Lokator zobowiązany jest na podstawie umowy najmu do uiszczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (co razem daje kwotę x). Wpłaty dokonywane (...)

Fundusz remontowy we wspólnocie

Fundusz remontowy we wspólnocie

Wkrótce odbędzie się pierwsze zebranie nowopowstałej wspólnoty mieszkaniowej. Czy obowiązkiem prawnym wspólnoty jest utworzenie funduszu remontowego? Czy jako wspólnota mieszkaniowa mamy obowiązek (...)

Rolnik a refundacja składek z PFRON

Rolnik a refundacja składek z PFRON

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez lekarza orzecznika z KRUS. Prowadzę równocześnie działalność gospodarczą i opłacam składki na fundusz społeczny i zdrowotny. Czy mam (...)

FORUM PRAWNE

jakie kary za brak wpłaty na pfron?

jakie kary za brak wpłaty na pfron? jakie kary za brak wpłaty na pfron?

PFRON

PFRON Przeoczyliśmy fakt że osiągnęliśmy zatrudnienie na poziomie zobowiązującym do rejestracji w PFRON, jakie kroki powinna poczynić firma aby dokonać poprawnie rejestracji i uregulowania ewentualnych (...)

PFRON

PFRON Czy w prawie pracy jest wzmianka na temat Pfronu, czy wpłaty na Pfron wynikają z Prawa Pracy lub Prawa Kadrowego? Bardzo Proszę o podpowiedź. Z góry Dziękuję i Pozdrawiam. kadrowa4

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

dofinansowanie z PFRON

dofinansowanie z PFRON Jako właściciel dość dużej firmy zatrudniającej ponad 25 pracowników niepełnosprawnych ale nie osiągam wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% czy przysługuje (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

jak obliczyć składkę na pfron?

jak obliczyć składkę na pfron? jak obliczyć składkę na pfron?

jakie dofinansowanie z pfron w 2013 na zakup samochodu?

jakie dofinansowanie z pfron w 2013 na zakup samochodu? jakie dofinansowanie z pfron w 2013 na zakup samochodu?

jaka dotacja z pfron dla ii grupy inwalidzkiej na 2013?

jaka dotacja z pfron dla ii grupy inwalidzkiej na 2013? jaka dotacja z pfron dla ii grupy inwalidzkiej na 2013?

czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do pfron??

czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do pfron?? czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do pfron??

Porady prawne