Biurokracja w Polsce ogranicza przedsiębiorców

11.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

61 proc. przedsiębiorców słabo ocenia swoją wiedzę na temat prawa pomocy publicznej. Dla wielu problemem są skomplikowane procedury oraz biurokracja - poinformował Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumenta w komunikacie.

To wnioski z najnowszego badania UOKiK Pomoc publiczna to środki przyznawane przez państwo, udzielane na warunkach korzystniejszych niż na rynku i uprzywilejowujące określonych przedsiębiorców.

Są to m.in. różnego rodzaju subwencje, dodatki, zwolnienia podatkowe służące wsparciu przedsiębiorców z danego sektora (pomoc sektorowa), czy mniej rozwiniętych regionów UE (pomoc regionalna). Ze wstępnych danych napływających do UOKiK wynika, że w 2011 roku wysokość udzielonego wsparcia wyniosła 21,5 mld zł.

Porady prawne

Prezes Urzędu opiniuje projekty pomocy, notyfikuje je Komisji Europejskiej, reprezentuje rząd polski w postępowaniu przez Komisją i sądami europejskimi. Do obowiązków Prezes UOKiK należy również monitorowanie wsparcia udzielanego polskim przedsiębiorcom, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji związanych z pomocą publiczną - czytamy w przesłanym naszej redakcji komunikacie.

Wszystkie podmioty udzielające pomocy przekazują Prezesowi Urzędu sprawozdania o udzielonej pomocy lub informację o jej nieudzieleniu. UOKiK regularnie sprawdza wiedzę przedsiębiorców na temat zasad przydzielania pomocy publicznej.

Większość badanych (61,8 proc.) ocenia swoją wiedzę jako słabą i raczej słabą. Najlepszą opinię na temat zasad pomocy publicznej miały mikro przedsiębiorstwa. Ankietowani musieli także wskazać instytucje, które udzielają pomocy publicznej - 40 proc. badanych błędnie twierdzi, że to Prezes UOKiK udziela pomocy publicznej.

Warto wspomnieć, że pomoc publiczna jest przyznawana przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych - pisze UOKiK. W pozostałych przypadkach, odsetek prawidłowych odpowiedzi był wysoki. Ankietowani prawidłowo wskazywali np. na prezydentów, burmistrzów miast (84,5 proc.).

Prawie 25 proc. badanych przedsiębiorców ubiegało się o przydzielenie pomocy publicznej w latach 2010-2011. Najmniejsza skłonność do ubiegania się o wsparcie charakteryzowała mikro przedsiębiorstwa (13,8 proc.). Największa - duże firmy (30,2 proc.).

Przedsiębiorcy nie ubiegali się o udzielenie pomocy ze względu na brak takiej potrzeby, niewielką wartość wsparcia, brak wiedzy, informacji, czasu, biurokrację i skomplikowane procedury.

Badanie dotyczące znajomości prawa konkurencji oraz zasad przydzielania pomocy publicznej w Polsce przeprowadzone zostało od marca do maja 2012 roku wśród 1200 przedsiębiorców przez EU-Consult. Na pytania odpowiadali przedstawiciele czterech grup przedsiębiorstw zatrudniający: do 9 osób, od 10 do 49, od 50 do 249 i powyżej 250.

(PK)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne