Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Dokumenty rządowe przyjmowane przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym.

Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 2-6 listopada 2020 r. przyjęto w ten sposób 11 dokumentów.

Porady prawne

Jakie dokumenty zostały przyjęte w tym trybie przez Radę Ministrów w dniach 2-6 listopada 2020 r.?

 
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (UD130). Przyjęto: 05-11-2020.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyjęto: 02-11-2020.
 3. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów rolnych, będących posiadaczami chryzantem, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Przyjęto: 02-11-2020.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z autopoprawką. Przyjęto: 02-11-2020.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Przyjęto: 05-11-2020.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Przyjęto: 05-11-2020.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przyjęto: 06-11-2020.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przyjęto: 06-11-2020.
 9. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”. Przyjęto: 06-11-2020.
 10. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”. Przyjęto: 06-11-2020.
 11. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”. Przyjęto: 06-11-2020.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne