Koniec sporu Comarch - ZUS

16.11.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z konsorcjum Comarch sądowną ugodę. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego (KSI) ZUS.

Porozumienie możliwe dzięki zaangażowaniu stron

W piątek 8 listopada 2019 r. przed sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, odbyło się posiedzenie pojednawcze w trakcie którego przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Comarch S.A. i Comarch Polska S.A. zawarli ugodę sądową. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie KSI ZUS. Do częściowego rozwiązania umowy doszło zaś w lutym 2019 r. z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypowiedzenie umowy w zakresie 30 metryk i roli integratora było spowodowane troską o bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu informatycznego ZUS.

Porady prawne

- "Zawarcie ugody dowodzi, że przy partnerskim podejściu i wzajemnym szacunku obu stron istnieje możliwość polubownego zakończenia sporów. Osiągnięcie tego efektu było możliwe dzięki determinacji, ogromnemu zaangażowaniu oraz kilku miesięcy pracy obu Zespołów"– podsumowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Na czym polega ugoda?

W wyniku zawartej ugody Comarch zrzekł się wszelkich roszczeń w stosunku do ZUS wynikających z częściowego rozwiązania przez ZUS umowy na utrzymanie KSI. Ponadto Comarch zobowiązał się wycofać skargę na orzeczenie KIO dotyczące udzielenia przez ZUS w lutym 2019 r. zamówienia z wolnej ręki firmie Asseco oraz zobowiązał się na swojej stronie internetowej opublikować przeprosiny, w których wyrazi ubolewanie z powodu sugestii i twierdzeń szkalujących dobre imię ZUS. Comarch uznał także obniżenie swojego wynagrodzenia o kwotę ponad 330 tys. złotych wynikającej z awarii systemu EPWD, która miała miejsce w lutym 2019 r.

ZUS, w wyniku zawartej ugody, zrzekł się wszelkich roszczeń w związku z częściowym rozwiązaniem umowy na utrzymanie KSI oraz zobowiązał się cofnąć żądanie zapłaty 24,2 mln zł kary umownej naliczonej Comarch z tytułu rozwiązania umowy w części.

- "Ugoda pozwala nam budować dobre relacje z jednym z naszych dwóch wykonawców utrzymujących KSI ZUS" – powiedział Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ds. IT ZUS i dodaje: – Realna konkurencja w utrzymaniu KSI ZUS przekłada się nie tylko na optymalizację wydatków publicznych, ale także na podniesienie jakości świadczonych usług.

Jeszcze w 2015 r., kiedy KSI ZUS utrzymywany był przez jednego wykonawcę, średniomiesięczne koszty z tego tytułu wynosiły 14 mln zł. Obecnie wydatki w tej materii spadły do 8,5 mln zł miesięcznie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne