Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga młodym prawnikom

Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni sposób ustalania opłat, tak aby kandydaci na adwokatów, radców prawnych i notariuszy nie zostali dotknięci podwyżką.

- "Zdecydowałem, że podwyżki nie będzie, co  groziło młodym prawnikom automatycznie, wraz ze wzrostem płacy minimalnej w kraju. Opłaty uiszczane przez nich pokrywają koszty ponoszone przez instytucje kształcące prawników, dlatego nie ma powodu, by dodatkowo obciążać młodych ludzi" – powiedział Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że to wiceminister Sebastian Kaleta  dopilnował, by szybko zostały przygotowane odpowiednie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym opłat za aplikacje.

Co roku kilka tysięcy młodych prawników zdaje egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. W 2018 roku prawie 3500 osób uzyskało pozytywny wynik z egzaminu i mogło rozpocząć naukę zawodu. W bieżącym roku do wrześniowych egzaminów zostało dopuszczonych łącznie 6630 osób. Ministerstwo Sprawiedliwości zadbało, by nie musiały się one obawiać podniesienia opłat za naukę.

Zmiany na rzecz młodych

Minister Ziobro przypomniał, że on osobiście oraz  Prawo i Sprawiedliwość od lat działają na rzecz otwarcia zawodu prawniczego dla młodych ludzi. - W 2005 roku, kiedy otworzyliśmy dostęp do zawodów prawniczych, wbrew wielu członkom zawodowych korporacji i części polityków, przeprowadziliśmy prawdziwą rewolucję – przypomniał. – Skończyły się czasy, gdy dostęp np. do korporacji adwokackiej miały przede wszystkim osoby powiązane rodzinnie z tym środowiskiem.

- "Ministerstwo Sprawiedliwości cały czas interesuje się sytuacją i pracą młodych prawników" – zapewnił wiceminister Sebastian Kaleta. – "Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że po ponad 10 latach od otwarcia w Polsce dostępu do zawodów prawniczych Komisja bardzo pozytywnie ocenia te zmiany".

Opłaty na tym samym poziomie

Sytuacja finansowa młodych prawników na początku ich pracy i tak zwykle nie jest łatwa, stąd wsparcie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecny koszt, jaki musi ponieść aplikant, to około 5800 zł za rok. Opłatę wylicza się na podstawie wskaźników odnoszących się do minimalnego wynagrodzenia, które od przyszłego roku znacznie wzrośnie. Konsekwencją byłoby podwyższenie opłat za aplikacje. I to znaczne.

Biorąc pod uwagę wysokość proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę (plany na rok 2020 to 2600 zł), przy obecnie obowiązujących wskaźnikach wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką i radcowską wyniosłaby 6760 zł, a za aplikację notarialną 6890 zł. Do podwyżki jednak nie dojdzie.

Minister Sprawiedliwości, w trosce o przyszłych aplikantów, postanowił zmienić wskaźniki, od których zależy wysokość opłat. Dzięki temu opłaty pozostaną bez zmian.

Rodzaj aplikacji

Obecny

wskaźnik 

Obecna opłata

za aplikację 

Obniżony

wskaźnik 

Opłata za aplikację

po podniesieniu

minimalnego

wynagrodzenia od 2020 r.

Aplikacja adwokacka

2,6

5850,00 zł

2,25

5850,00 zł

Aplikacja radcowska

2,6

5850,00 zł

2,25

5850,00 zł

Aplikacja notarialna

2,65 

5962,50 zł 

2,15 

5590,00 zł

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86