Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

14.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Informacja dla płatników składek

ZUS poinformował, że od 14 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadzi zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).

Jakie nowe funkcjonalności dodano?

ZUS dodał możliwość nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA – pełnomocnik płatnika z nadanym upoważnieniem ograniczonym ma dostęp wyłącznie do zakładek "Zaświadczenia lekarskie" w "Panelu Płatnika" i w skrzynce "Dokumenty i wiadomości".

Porady prawne

 

Upoważnienie może być od razu nadane jako upoważnienie ograniczone - mocodawca, składając do ZUS pełnomocnictwo na druku ZUS-PEL, może określić zakres pomocnictwa wyłącznie do e-ZLA. Jednocześnie osoba fizyczna w roli Płatnik może samodzielnie w dowolnym momencie ograniczyć pełnomocnictwa wybranym lub wszystkim osobom, którym do tej pory nadała upoważnienia pełne (Panel płatnika – ustawienia konfiguracja profilu – role upoważnienia – upoważnienia ograniczone).

Zob. Instrukcja ograniczania pełnomocnictwa przez płatnika - osobę fizyczną (plik pdf 234 kb).

Umożliwiono grupowy eksport dokumentów w formacie .xml ze skrzynki "Dokumenty i wiadomości - Zaświadczenia lekarskie". Oprócz możliwości pobrania pojedynczego dokumentu (przycisk "Pobierz dokument"), dodano możliwość grupowego eksportu (przycisk Eksport), gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum .zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi.

Dodano informację o statusie w eksportowanych zwolnieniach z menu Panel płatnika - sekcja Zaświadczenia lekarskie. Eksport obejmuje wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego, łącznie ze statusem zwolnienia lekarskiego.  Zmianę schematu eksportowanego pliku .csv opisaliśmy na stronie o e-ZLA.

Rozszerzono katalog wniosków, które mogą być podpisywane za pomocą profilu PUE. Złożenie tych dokumentów nie wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ani profilem zaufanym ePUAP:

  • ZUS Z-15 wniosek o zasiłek opiekuńczy,
  • ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników),
  • ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składe (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),
  • ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych),
  • ZUS ZZU Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne